PvdA pleit voor modernisering van het Koningshuis

PvdA pleit voor modernisering van het Koningshuis

Door Pierre Heijnen op 17 november 2010 Delen  

De PvdA pleit voor een modernisering van het Koningshuis. Een modern
Koningschap dat bijdraagt aan een sterker Nederland in de 21e eeuw. In het debat
over de toekomst van het Koningshuis heb ik premier Rutte gevraagd hierover voor
juli 2011 zijn visie uiteen te zetten. Daarnaast wil ik dat de regels voor
(in)formatieproces nader worden onderzocht.

Bij de laatste formatie is op punten spanning ontstaan met de ongeschreven
formatieregels. Dat moet in de toekomst anders, wij willen dat de Kamer
onderzoekt welke regels dergelijke spanningen in de toekomst kunnen voorkomen.
Ik denk dat een debat door de nieuwe Kamer voorafgaand aan de informatie zoals
bepleit door de collega’s Van der Ham en Van Gent altijd moet plaatsvinden. In
de tweede plaats denken we dat het mogelijk moet zijn strikte formuleringen te
vinden voor de te onderscheiden informatie-opdrachten die niet voor meerdere
uitleg vatbaar zijn. En in de derde plaats willen we graag vastleggen dat
informaties altijd eerst worden afgerond in een debat in de Kamer, voordat
nieuwe stappen worden gezet.

Tenslotte zal het in het politiek bestel in Nederland eerder uitzondering dan
regel zijn dat een verkiezingsuitslag slechts één mogelijk kabinet oplevert. De
vraag is, of de Kamer zonder hulp van buiten het (in)formatieproces in goede
banen kan leiden. We zien daarom een belangrijke rol voor een onafhankelijke
procesbegeleider. Ik nodig mijn collega’s graag uit om met ons mee te denken in
een tijdelijke parlementaire werkgroep.