PvdA pleit voor vervolmaking rechten LHBT’ers

PvdA pleit voor vervolmaking rechten LHBT’ers

PvdA pleit voor vervolmaking rechten LHBT’ers
Foto Shutterstock / Aleksandar Stojkovic

Door Keklik Yücel op 30 juli 2015 Delen  

COC Nederland pleit voor het opnemen van seksuele geaardheid in artikel 1 van de Grondwet. Ik omarm deze oproep. Een grondwetswijziging vergt tijd, maar wat de Partij van de Arbeid betreft wordt snel nieuw leven geblazen in een eerdere initiatiefwet met deze strekking en worden juridische mogelijkheden en struikelblokken de komende tijd onderzocht.

In Nederland zijn we al een heel eind gekomen als het gaat om de rechten van LHBT’ers. Maar het is zwaarbevochten, en deze strijd verdient een volledige erkenning van gelijke rechten. Hoe kun je duidelijker zeggen dat discriminatie van LHBT’ers niet zal worden geaccepteerd dan door het op te nemen in artikel 1 van onze Grondwet? In dat artikel wordt discriminatie op grond van bijvoorbeeld geslacht, ras of godsdienst al verboden.

Ik roep minister Plasterk daarnaast op om specifiek de positie van transgenders te verankeren in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Het is de hoogste tijd dat een expliciet verbod op discriminatie wegens genderidentiteit en -expressie in de AWGB wordt opgenomen. In die wet zijn de rechten van homo’s al wel opgenomen. Transgenders vragen als het om de arbeidsmarkt gaat om speciale aandacht; uit onderzoeken blijkt dat transgenders tot wel vier keer vaker werkloos of arbeidsongeschikt zijn. De PvdA vindt deze wetswijziging noodzakelijk voor een stevigere juridische bescherming van de transgenders op de arbeidsmarkt. Het College voor de Rechten van de Mens gaf eerder ook al aan dat deze wetswijziging vanuit het oogpunt van bewustwording voor zowel transgenders als de samenleving als geheel wenselijk is.

De strijd van LHBT’ers voor acceptatie is er een van de lange adem. Elke dag weer wordt die acceptatie, ook in ons land, nog bevochten Ze worden bijvoorbeeld nog veel te vaak fysiek of verbaal aangevallen. Gewoon om wie ze zijn. De PvdA blijft die strijd waar nodig ondersteunen en samen voeren. Met de vervolmaking van de rechten van LHBT’ers brengen we ons ideaal weer dichterbij van een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, vrij is om lief te hebben en het beste van zijn leven kan maken.