PvdA-plan tegen gedwongen huwelijk

PvdA-plan tegen gedwongen huwelijk

Door Khadija Arib op 26 november 2009 Delen  

De vrijblijvende aanpak van huwelijksdwang en achterlating is mij al jaren
een doorn in het oog. In een uitvoerig
plan
van aanpak
roep ik het kabinet op de regie te nemen in het tegengaan van
deze verschijnselen. Het is de hoogste tijd dat concrete beleidsvoornemens
worden opgesteld, in samenwerking met andere ministeries en instanties.

Huwelijksdwang en achterlating komen in verschillende migrantengemeenschappen
in Nederland voor. Kinderen worden in landen van herkomst uitgehuwelijkt of
achtergelaten zonder dat wordt nagegaan waar het kind verblijft. Na de vakantie
keren de kinderen niet terug naar school en zijn ze uit beeld.

Ik vind onder meer dat elk schoolverzuim moet worden geregistreerd en moet
worden nagegaan wat de reden ervan is. De leerplichtambtenaar moet direct in
actie komen wanneer een kind na een vakantie in het land van herkomst niet op
school verschijnt. Hij schakelt waar nodig Jeugdzorg in, en andere betrokken
organisaties.

De mogelijkheden voor hulp moeten beter bekend worden gemaakt. Leraren en
vertrouwenspersonen moeten beter voorgelicht worden en alerter zijn op signalen
van dreigende uithuwelijking en achterlating.

De PvdA-fractie vindt dat de overheid een centrale rol heeft in het
bestrijden van geweld tegen kinderen en pleit ervoor dat de overheid zich actief
inzet en maatregelen neemt tegen gedwongen huwelijken en achterlating. Ik doe
met mijn plan van aanpak veertien concrete voorstellen die deze verschijnselen
beogen tegen te gaan.

In de discussie over huwelijksdwang worden vaak Marokkaanse en Turkse
gemeenschappen genoemd. Het fenomeen komt ook voor bij Irakese, Afghaanse,
Egyptische, Surinaams-Hindoestaanse, Somalische, Pakistaanse, Koerdische,
Chinese, Roma en Molukse gemeenschappen.

Delen: