Vergroot kans op werk

Vergroot kans op werk

Door Job Cohen op 26 oktober 2010 Delen  

De PvdA vindt dat het kabinet veel meer aandacht moet besteden aan de
arbeidsmarkt. We willen dat er een breed participatieplan komt waarin alle
aspecten die samenhangen met werk bij elkaar komen: scholing, ouderparticipatie,
financiƫle prikkels richting WW en de nieuwe regeling voor arbeidsgehandicapten.
Verder heb ik gisteren tijdens het debat over de regeringsverklaring een
alternatief voorgesteld voor de kabinetsplannen met mensen die in de WSW en
Wajong werken.

De regelingen WSW en Wajong zijn er voor mensen met een psychische of
lichamelijke beperking die niet zomaar de kans krijgen te werken in een bedrijf.
In de plannen van de nieuwe regering hebben zij minder kans op een baan, omdat
het kabinet hen voor een groot deel gezond verklaard. Vervolgens wordt ook nog
eens hun uitkering verlaagd.

De PvdA pleit voor één regeling voor alle mensen met een arbeidshandicap,
maar wel met vergroting van de kans op werk en zonder hun uitkering te verlagen.
De financiële opbrengst is iets kleiner, maar deelname aan werk groter. En we
zorgen voor mensen die dat écht nodig hebben.

Meer in het algemeen pleiten wij voor een breed participatieplan, met
bijvoorbeeld de mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om
ontslagvergoedingen in te zetten voor scholing. Maar wel zo dat mensen weten dat
ze daar zelf voordeel van hebben, zeker zijn dat ze werk kunnen vinden. Dat
voorkomt dat mensen in de WW terecht komen, laat staan langdurig.

Het heeft ook een ander voordeel: werknemers met tijdelijke contracten vallen
op dezelfde wijze als de reguliere werknemers onder deze verantwoordelijkheid
van de sociale partners. Werkgevers moeten in dit plan zelf bijdragen als ze
relatief veel flexwerkers in de WW laten instromen. Onder die condities zullen
zij eerder geneigd zijn om bijvoorbeeld sectorale of regionale arbeidspools op
te zetten, waarin mensen een fatsoenlijk arbeidscontract krijgen en kunnen
worden uitgezonden naar verschillende werkgevers in de sector.

Het kabinet is gelukkig tot inzicht gekomen dat rigide aanpassingen in het
ontslagstelsel en verkorting van de duur en verlaging van de hoogte van de WW de
problemen op de arbeidsmarkt niet oplossen. Mensen die al twee jaar niet aan de
bak komen, krijg je niet aan het werk met het simpelweg beëindigen van de
uitkering. Dat betekent niet dat er niks te verbeteren valt in de WW. Wij willen
meer verantwoordelijkheid geven aan werkgevers en werknemers.

De bouw geeft wat ons betreft het goede voorbeeld. Daar zijn door de
werkgeversorganisatie en vakbond goede afspraken gemaakt over een sectoraal
preventie- en re-integratiebeleid. Zij wachten niet tot mensen zijn opgebrand,
maar begeleiden hen van de ene baan naar een andere. Zij zorgen ervoor dat
werkgevers meer investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers in vaste
én in flexibele dienst.

Delen: