PvdA pakt loonkloof man en vrouw aan

PvdA pakt loonkloof man en vrouw aan

Door Keklik Yücel op 18 april 2014 Delen  

Vrouwen in Nederland verdienen nog steeds minder dan mannen voor hetzelfde of gelijkwaardig werk. Het wordt hoog tijd deze ongelijkheid aan te pakken. Daarom heb ik een initiatiefwetsvoorstel (pdf) ingediend waarmee vrouwen en mannen voor gelijk werk gelijk beloond worden. Ondernemingsraden krijgen in mijn voorstel de gegevens over (on)gelijke beloning op tafel en meer inspraak, zodat bedrijven beleid maken tegen ongelijke beloning voor gelijk werk, zich bewuster worden van deze ongelijkheid en de transparantie en controle op beloningsongelijkheid wordt verstevigd.

Ondernemingsraden hebben op dit moment al stemrecht over het beloningsbeleid, maar om de loonkloof tussen vrouwen en mannen te dichten is meer nodig. Daarom wil de Partij van de Arbeid dat voorstellen of maatregelen van een onderneming om gelijke beloning te bevorderen instemming nodig hebben van de ondernemingsraad. Zo stimuleren we het gesprek tussen werknemers en werkgevers over gelijke beloning en geven we ondernemingsraden de gelegenheid om ongevraagd advies te geven over eventuele (aanvullende) maatregelen om gelijke salariëring mogelijk te maken.

Bedrijven worden daarnaast verplicht cijfers over beloningsverhoudingen tussen mannen en vrouwen openbaar te maken. Door deze cijfers in het jaarverslag op te nemen worden loonverschillen blootgelegd. Daarnaast krijgt een ondernemingsraad het recht om gegevens op te vragen over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen en kan deze raad onderzoek laten doen naar beloningsongelijkheid binnen de organisatie. Ook daarmee vergroten we het bewustzijn van ongelijke beloning.

Ongelijke beloning op basis van geslacht is niet alleen onrechtvaardig, het is zelfs in strijd met de wet. Ondanks dit gegeven blijft beloningsongelijkheid tussen man en vrouw in Nederland hardnekkig bestaan. Daarom zet de PvdA deze stap voor gelijke beloning voor gelijk werk.

Delen: