PvdA pakt belastingontwijking aan

PvdA pakt belastingontwijking aan

PvdA pakt belastingontwijking aan

Door Paul Tang op 7 mei 2014 Delen  

Veel bedrijven vestigen zich alleen op papier in Nederland en ontwijken op die manier belasting. Zogenoemde brievenbusmaatschappijen die winsten doorsluizen. Dat is mooi voor aandeelhouders en mensen met een flinke bankrekening, maar een hard gelag voor veel werknemers en het midden- en kleinbedrijf, die wel gewoon belasting afdragen. Daarom presenteer ik vandaag bij het optreden tegen belastingontwijking van brievenbusbands van de Jonge Socialisten een actieplan (pdf) om deze praktijken aan te pakken en te zorgen voor een eerlijker internationaal belastingstelsel.

Download het plan (pdf) >
Download het plan (htm) >

Vorig jaar heeft het kabinet maatregelen genomen om de schadelijkste vormen van belastingontwijking te bestrijden. Van bedrijven wordt verlangd dat ze echte activiteiten ontplooien op Nederlandse bodem. Er wordt meer en sneller informatie uitgewisseld met buitenlandse belastingdiensten. En de zwakke plekken in onze belastingverdragen worden opgespoord en gedicht. Dat is lovenswaardig, maar meer is nodig.

Allereerst moeten er een gelijke belastinggrondslag en een minimumtarief voor winstbelasting komen, zodat de internationale concurrentie op belastingen afneemt. Door multinationals daarnaast te verplichten per land te rapporteren over hun winsten, kunnen zij deze winsten niet langer wegsluizen naar landen die weinig belasting heffen. Ook dienen alle lidstaten dezelfde, strengere eisen aan brievenbusmaatschappijen te stellen, waarmee we gezamenlijk vernuftige fiscale constructies bestrijden.

Daarnaast pleit ik voor een internationaal systeem van informatie-uitwisseling en het invoeren van aandeelhoudersregisters in heel Europa, zodat we witwassen te lijf kunnen gaan. Volgens cijfers van de Algemene Rekenkamer ging het in 2010 alleen al in Nederland om 16,2 miljard euro. Dat moeten we een halt toeroepen. Dankzij de PvdA komt er in 2015 in Nederland een centraal aandeelhoudersregister. Door dit in heel Europa uit te rollen wordt het aanpakken van verdachte bedrijven stukken eenvoudiger.

Tot slot moeten we in EU-verband belastingverdragen met ontwikkelingslanden nalopen, zodat deze verdragen ook in het belang zijn van ontwikkelingslanden zelf. Daarmee dichten we bestaande gaten en maken we belastingstelsels robuuster.

Bij een eerlijker internationaal belastingsysteem heeft niemand iets te verliezen. Met dit actieplan zetten we daarvoor de nodige stappen in Europa.