Langer zwangerschapsverlof goede zaak

Langer zwangerschapsverlof goede zaak

Door Mariëtte Hamer op 21 oktober 2010 Delen  

Ik ben ingenomen met het voornemen van het Europees Parlement om
het
zwangerschapsverlof naar twintig weken uit te breiden, en het vaderschapsverlof
naar twee weken
. Dat zou niet alleen de participatie van vrouwen op de
arbeidsmarkt stimuleren, maar ook de tijd die jonge vaders aan de zorg voor hun
kind kunnen besteden. Dat is goed voor de emancipatie. In het spitsuur van het
leven bieden wij mensen graag wat extra rust, zeker bij zo’n overweldigende
gebeurtenis.

Nederland kent op dit moment negen kindregelingen, dat is onnodig complex.
Het kabinet hanteert nu de kaasschaaf, zonder hierin orde te scheppen of keuzes
te maken. Wij willen hierover zo snel mogelijk het gesprek met de minister
aangaan en wij verwachten dat hij snel met voorstellen zal komen. Ik ben heel
blij met dit zetje in de rug dat Europa ons nu geeft. Dit voornemen past bij
onze bredere opvatting over meer ontspannen arbeidspatronen in combinatie met
langer doorwerken.

Ook onze woordvoerder in het Europees Parlement (EP) Emine Bozkurt steunt de
uitbreiding: ‘Wij zijn van mening dat moeders én vaders werk en privé beter
moeten kunnen combineren. Het voorstel garandeert een minimum van 16 weken
volledig betaald verlof, voor de overige vier weken is het aan de lidstaten om
de betaling in te vullen. Dit voorstel komt daarbij tegemoet aan de eisen van de
Wereld Gezondheidsorganisatie en van de Internationale vakbondsorganisatie ILO.’

Een meerderheid van het Europees Parlement stemde woensdag in met uitbreiding
van het minimum aantal weken zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof. Als het
aan het EP ligt, wordt dit uitgebreid naar 20 weken zwangerschapsverlof en twee
weken vaderschapsverlof. In Nederland hebben vrouwen op dit moment nog recht op
16 weken verlof, mannen op twee dagen. De bestaande richtlijn ging uit van een
minimum van 14 weken.

Delen:

Berichten