PvdA: minister pakt door met hervormingen Nederlandse financiële sector

PvdA: minister pakt door met hervormingen Nederlandse financiële sector

Door Henk Nijboer op 23 augustus 2013 Delen  

Minister Dijsselbloem heeft vandaag zijn visie op de toekomst van de Nederlandse bankensector bekend gemaakt. De PvdA is verheugd dat de minister stevige maatregelen aankondigt, zodat de financiële sector weer dienstbaar wordt aan de samenleving. De minister gaat verder dan de Commissie Wijffels durfde. Minister Dijsselbloem kiest ervoor om een hoger eigen vermogen verplicht te gaan stellen, wat betekent dat banken hun buffers met vele miljarden moeten versterken. Banken worden zo weerbaarder bij tegenslag, zodat ze minder snel omvallen. De PvdA heeft hier al jaren voor gepleit.

Voor de PvdA-fractie is het essentieel dat er bij de hervorming van de financiële sector niet wordt aangemodderd, maar wordt doorgepakt. Business as usual is onacceptabel, want met de crisis heeft de Nederlandse belastingbetaler met miljarden aan garanties, kapitaalinjecties en nationalisaties de financiële stabiliteit overeind moeten houden. Dat mag nooit meer gebeuren. 

Het belang van het opschonen en doorlichten van de Europese bankbalansen wordt ook onderschreven, hiervoor pleitte ik vandaag nog in een artikel in Het Financieele Dagblad. Alleen in een Europese bankenunie kan deze grensoverschrijdende sector goed worden gereguleerd.

Minister Dijsselbloem zet in zijn visie verdere stappen naar een dienstbare financiële sector. De zorgplicht wordt wettelijk verankerd, de bonuscultuur wordt wettelijk aan banden gelegd en er komen standaardproducten zodat het aanbod van banken beter te vergelijken is.

Naast de voorstellen voor de verdere hervormingen van de financiële sector stelt de minister voor om ABN AMRO af te stoten. Voor de PvdA-fractie staat daarbij voorop dat de fouten in het verleden nooit meer mogen gebeuren. Daarbij moet ABN AMRO een dienstbare bank zijn en blijven, gericht op het dienen van de samenleving en niet gericht op korte termijn eigen gewin. Met het CDA diende ik een motie in, waarin de minister werd verzocht alle mogelijke varianten te onderzoeken. Dat wordt gedaan in deze brief. De minister stelt een beschermingsconstructie voor om te borgen dat de bank stabiel blijft en zorgt ervoor dat de bank dienstbaar blijft. Dat is nodig, want alleen met een gezonde financiële sector komen we uit de crisis.

Delen: