PvdA maakt zich hard voor kind van asielzoeker

PvdA maakt zich hard voor kind van asielzoeker

Door Hans Spekman op 7 november 2009 Delen  

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat kinderen van asielzoekers die al
heel lang in Nederland verblijven, makkelijker recht moeten krijgen op een
verblijfsvergunning. Kamerlid Hans Spekman heeft maandag een voorstel daartoe
ingediend. Kinderen tot 18 jaar mogen volgens zijn voorstel niet meer worden
uitgezet als ze al langer dan tien jaar in Nederland zijn.

Het valt volgens Spekman niet uit te leggen dat jonge kinderen die bijna hun
hele leven in Nederland wonen naar een onbekend, vreemd land worden gestuurd.
‘Ik vind dat in zulke gevallen het belang van een jong kind voor gaat. Als een
jongetje of meisje hier jaren naar school is geweest, Nederlands spreekt en hier
al z’n vriendjes en vriendinnetjes heeft, gaat het gewoon te ver om het kind
bruut uit zijn omgeving weg te rukken. Dat wil ik niet voor mijn rekening
nemen.’

De PvdA wijst onder andere op het
Kinderrechtenverdrag,
dat ook door Nederland is ondertekend. Daarin staan bepalingen dat de belangen
van kinderen in sommige gevallen het zwaarst moeten wegen. Zo’n regel is volgens
Spekman ten onrechte niet in de Nederlandse wet opgenomen.

Spekman is zich bewust van het risico dat kinderen als dekmantel worden
gebruikt door hun ouders om uiteindelijk verblijf te krijgen in Nederland.
Daarom zijn de voorwaarden streng. ‘De regeling gaat pas in 2012 in en geldt
alleen als het mede aan de overheid te wijten is dat het kind nog niet is
teruggekeerd naar het land van herkomst. Wij willen de Immigratie- en
Naturalisatiedienst nog meer stimuleren om sneller beslissingen te nemen en te
werken aan terugkeer. Als dit mede door toedoen van de overheid niet lukt, mag
een kind daarvan niet de dupe worden. Het strenge beleid in Nederland is
terecht, maar we moeten ook menselijk blijven.’