PvdA laakt declaratiegedrag politietop

PvdA laakt declaratiegedrag politietop

Door Attje Kuiken op 29 november 2009 Delen  

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat minister Ter Horst een einde maakt
aan het onacceptabele declaratiegedrag van sommige korpschefs. Ik wil heldere,
eerlijke en redelijke regels zien. En ik vind dat onjuiste toelagen en
declaraties moeten worden terugbetaald.

Uit
onderzoek
van RTL Nieuws
naar de toelagen en declaraties bij de top van de Nederlandse
politie blijkt dat korpschefs bovenop hun salaris soms opvallend hoge
vergoedingen opstrijken voor onder meer het draaien van piketdiensten en voor
hun woning.

Ik vind de extra toelagen in geen verhouding staan met de vergoedingen en
salarissen van agenten en rechercheurs. Ook spoort het niet met de wens dat er
binnen de korpsen efficiënt met het geld moet worden omgegaan om te zorgen voor
meer blauw op straat.

Ter Horst heeft inmiddels laten weten dat ze onaangenaam getroffen is door
het gerezen beeld. Ze zal de korpsbeheerders aanspreken op de declaraties,
schrijft ze in
haar
reactie
. ‘Het uitgangspunt daarbij is dat gedeclareerde kosten die niet
binnen de regels passen, terugbetaald moeten worden.’