PvdA komt met initiatief voor natuurwet

PvdA komt met initiatief voor natuurwet

Door Job Cohen op 2 januari 2011 Delen  

Om de natuur minder afhankelijk te maken van de wispelturigheid van de
politiek, bepleit ik vandaag een wet BasisNatuur. Een wet waarmee burgers en
boeren duidelijkheid krijgen over de begrenzing van de Ecologische
Hoofdstructuur. Een wet waarin we eindelijk goed regelen dat Ɣls we de natuur
moeten aantasten voor een weg of voor woningbouw er volledige compensatie komt,
in de vorm van een nieuwe uitbreiding van de natuur elders. Een wet, tenslotte,
die de wirwar aan nationale en Europese natuurwetgeving bij elkaar veegt en
ambitie terugbrengt in ons Natuurbeleid.

Deze speech hield ik vanmiddag in Nationaal Park Veluwezoom ter
gelegenheid van de actie Hart voor
Natuur
van de gezamenlijke natuur- en mileuorganisaties.

‘Natuur en zeker natuurbescherming is een kwestie van lange adem. Je zou
kunnen zeggen dat we bijna 100 jaar bezig zijn geweest de natuur te temmen,
terug te dringen, af te breken. En pas sinds 1990 zijn we weer bezig met echt
natuurherstel. Toen, het was niet toevallig dat de PvdA voor het eerst sinds
jaren weer in een kabinet zat, werd een doorwrochte visie neergelegd. Natuur in
Nederland moest weer zo veel ruimte krijgen dat ze zou kunnen overleven. Zowel
de natuurgebieden als de populaties moesten weer een flinke omvang krijgen,
zodat ze tegen een stootje zouden kunnen.

Maar die aanpak, het uitvoeren van die visie, vergt uithoudingsvermogen.
Vraagt om consistent beleid. Ook als de coalitie een keer verandert, en dat
gebeurt nogal eens in ons land, moeten we doorzetten.

Helaas is de natuur nu ook al onderdeel geworden van de zinloze politieke
polarisatie. De hoofdvraag lijkt momenteel te zijn ‘Is hier sprake van een
linkse hobby, ja of nee?’ Een onzinnige insteek; de natuur is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Althans, dat zou het moeten zijn.

Lange adem, dames en heren. Uithoudingsvermogen, dat is wat we nodig hebben.

Om de natuur minder afhankelijk te maken van de wispelturigheid van de
politiek, bepleit ik vandaag een wet BasisNatuur. “Basis” omdat de natuur, onze
natuurlijke leefomgeving, een onmisbaar onderdeel vormt van onze basis. Maar ook
“Basis” omdat we in die wet de basisomvang en de basisbescherming voor de
Nederlandse natuur stevig willen vastleggen.

Een wet waarmee burgers en boeren duidelijkheid krijgen over de begrenzing
van de Ecologische Hoofdstructuur. Zodat iedereen eindelijk weet waar-ie aan toe
is.

Een wet waarin we vastleggen wanneer die basis, dat netwerk van
natuurgebieden, er definitief moet liggen. 2018 (ooit de afspraak) zullen we
niet meer halen, maar nu dreigt alles op de lange baan te gaan. Dus we nemen de
tijd, we spreiden de kosten over een langere tijd, maar we verbinden ons er
allemaal aan dat de basis voor de natuur in Nederland wordt hersteld.

Een wet waarin we eindelijk goed regelen dat áls we de natuur moeten
aantasten voor een weg of voor woningbouw er volledige compensatie komt, in de
vorm van een nieuwe uitbreiding van de natuur elders.

Een wet, tenslotte die de wirwar aan natuurwetgeving, nationaal en Europees,
bij elkaar veegt, en ambitie terugbrengt in ons Natuurbeleid.

We staan voor de erfenis van 100 jaar natuur-afbraak. Ik hoop dat onze
kleinkinderen straks kunnen terugkijken op honderd jaar natuur-wederopbouw.’