PvdA kiest voor eerlijke maatregelen en behoud van koopkracht

PvdA kiest voor eerlijke maatregelen en behoud van koopkracht

Door De Redactie op 21 mei 2010 Delen  

Uit berekeningen van het CPB blijkt dat de PvdA de financiële problemen
eerlijk en verstandig oplost. In tegenstelling tot CDA en VVD houdt de PvdA de
koopkracht wél op peil. De PvdA is tevreden met het CPB-stempel: we lossen het
volledige probleem van 30 miljard op door 10 miljard te bezuinigen en door 20
miljard aan houdbaarheidsmaatregelen te nemen in deze kabinetsperiode. ‘Maar
waar we écht trots op zijn is dat wij niet alleen het hele probleem oplossen,
maar dat wij laten zien dat dat eerlijk kan’, zegt Job Cohen. ‘Wij vragen een
bijdrage van banken en de hoogste inkomens en verlagen de belastingen zodat de
koopkracht voor mensen met een normaal inkomen op peil blijft.’

De PvdA heeft gekozen voor eerlijke maatregelen waardoor mensen die part noch
deel hadden aan het ontstaan van de crisis worden ontzien. De sterkste schouders
de zwaarste lasten is opnieuw het adagium. Bij de andere partijen is de vraag
wie de rekening betaalt. Bij het CDA en de VVD leveren mensen nu honderden
euro’s koopkracht in terwijl banken en hoge inkomens worden ontzien.

De PvdA maakt eerlijke keuzes. En we investeren in de toekomst. Wij zijn er
trots op dat we volgens het CPB de beste partij zijn voor het onderwijs en voor
het milieu. Ook komen er in onze plannen nog eens drieduizend agenten en
straatcoaches en drieduizend wijkverpleegkundigen bij. En we scoren beter dan
CDA en VVD als het gaat om het terugdringen van de files. Ook verlaagt de PvdA
de belastingen in de eerste drie schijven. Zo gaat de derde schijf van 42
procent naar 39,8 procent. Verder blijkt uit de CPB-doorrekeningen dat de de
stijging van de werkgelegenheid bij de plannen van CDA en VVD pas in 2040 effect
heeft, terwijl er juist de aankomende jaren banen verloren gaan doordat er te
snel te veel wordt bezuinigd.

Cohen: ‘Met deze resultaten laten wij zien dat je het financiële probleem
kunt oplossen op een eerlijke manier. Dat is waar wij voor staan: we hervormen
zo dat iedereen kan blijven meedoen, we niemand aan zijn lot overlaten en we
tegelijk zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.’

Delen: