PvdA kan missie onmogelijk steunen

PvdA kan missie onmogelijk steunen

Door Job Cohen op 7 januari 2011 Delen  

De PvdA heeft steeds aangegeven dat wij de opbouw van de civiele samenleving
wilden ondersteunen met ontwikkelingssamenwerking en met bijvoorbeeld het
opleiden van politiemensen. We hebben daarbij ook altijd gezegd dat wij de
uitzending van gevechtstroepen niet zouden steunen. Nu het kabinet in de artikel
100-brief
aangeeft
wel militairen naar Afghanistan te willen sturen
, kan de PvdA deze missie
onmogelijk steunen.

Het kabinetsbesluit omvat steun aan de
EUPOL-missie en aan de
NAVO-missie.
De EUPOL-missie is primair gericht op het opleiden van dienders door dienders en
dat is ook wat ons voor ogen staat. De NAVO-missie is veel meer gericht op
ondersteuning van de NAVO-strategie, met als doel een massale militaire inzet in
de komende jaren en vervolgens een afbouw van de militaire aanwezigheid. De
politiemensen die in dat kader worden opgeleid, worden na de opleiding ingezet
in de strijd tegen de Taliban en niet of nauwelijks voor wat wij verstaan onder
politietaken. Het zijn gewoon (para)militaire taken.

De PvdA is van oordeel dat de Nederlandse inspanningen zich zouden moeten
richten op de lange termijn, bij het opleiden van dienders door dienders; bij
het versterken van de instituties zoals rechtbanken, lokale besturen, scholen,
bij het bieden van kansen voor boeren, kleine zelfstandigen. Op deze wijze wil
de PvdA betrokken blijven bij de ontwikkeling van Afghanistan, omdat wij van
oordeel zijn dat zo de kansen op ontwikkeling van het land, op bestrijding van
de terreur en  de corruptie, het allergrootst zijn.

Nederland heeft geweldig werk geleverd in Uruzgan. De mannen en vrouwen van
onze krijgsmacht hebben jarenlang een topprestatie geleverd, met mooie
resultaten onder extreem ingewikkelde omstandigheden. Het kabinet waar de PvdA
deel van uitmaakte, besloot tot een verlenging van die missie tot 2010, waarna
de missie hoe dan ook ten einde zou komen. Deze afspraak met de Kamer en met de
Nederlandse bevolking, zijn wij nagekomen.