PvdA: goede zorg in de buurt

PvdA: goede zorg in de buurt

Door Otwin van Dijk op 14 januari 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid wil zorg dicht bij mensen organiseren, in de buurt of in de wijk. Niet langer anonieme bureaucratische organisaties en regeltjes, maar persoonlijk en dichtbij. Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zetten we een belangrijke stap in die richting. De Wmo is een echte buurtwet. Gemeenten krijgen nog meer mogelijkheden om samen met mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben goede oplossingen te vinden. Op die manier ontstaat er ruimte voor maatwerk en gezond verstand, van zorgprofessionals en cliƫnten.

Zorg dichtbij
De PvdA wil de zorg terug de buurt inbrengen. Professionals werken daar samen in slagvaardige sociale wijkteams. Samen met wijkverpleegkundigen. De tijd dat talloze afzonderlijke organisaties allemaal hun eigen ding deden is wat ons betreft binnenkort voorbij. Denk aan de mensen die nu soms in de wirwar aan organisaties en regelingen hun ondersteuningsvragen moeten zien te regelen. Die ingewikkeldheid willen we aanpakken. Daarom is er in het regeerakkoord ook afgesproken dat er extra geld wordt geïnvesteerd in sociale wijkteams om dat mogelijk te maken. Samen thuis aan de keukentafel op zoek naar praktische oplossingen. Mede hierdoor kunnen ouderen en gehandicapten langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, met ondersteuning en voorzieningen als dat nodig is. Op die manier blijven zij onderdeel van de samenleving.

Maatwerk
De Wmo biedt ruimte voor maatwerkoplossingen. Iedere persoonlijke situatie van een hulpvrager verschilt, zoals elk mens verschilt. Dit vraagt om persoonlijke oplossingen. Mensen hoeven niet meer in het keurslijf van standaardindicaties te worden geperst. De menselijke maat moet terug in de zorg. Voortaan zijn niet langer de in ingewikkelde wetten en indicatiehandboeken vastgelegde uurtjes en producten de norm. De centrale vraag wordt ‘wat heb jij nodig om je leven te kunnen leiden?’ Daarom gaan gemeentes voortaan kijken naar wat iemand nog zelf kan, waar familie of vrienden kunnen helpen, en waar de overheid nodig is met professionele zorg.

De nieuwe Wmo schept ruimte voor maatwerk en het ‘gezond verstand’. En dat is hard nodig, want onze zorg is de afgelopen jaren soms wel erg ingewikkeld, bureaucratisch en duur geworden. De nieuwe Wmo biedt goede zorg, maar bespaart daarnaast ook kosten. Dat is nodig om de stijging van de zorgkosten af te remmen en de zorg ook voor toekomstige generaties betaalbaar te houden.

Samenwerking
De Wmo is tot stand gekomen in nauw overleg tussen cliëntorganisaties, gemeenten, beroepsorganisaties en staatssecretaris Martin van Rijn. Het is belangrijk om vooral ook bij de uitvoering goed samen te werken. Dat geldt voor gemeenten en zorgverzekeraars. En voor gemeenten en cliënten. Dit is voor de PvdA een belangrijke voorwaarde voor goede zorg in de buurt. Omdat wij geen standaardzorg willen, waar mensen een nummer zijn en zorgmedewerkers met de stopwatch in de hand moeten rondlopen.

De PvdA staat voor zorg in de buurt, dicht bij mensen en maatwerk. Of zoals een huisarts onlangs zei: ‘Ik hoop dat we over een tijdje niet de zoveelste controleur met z’n handboek met regels hebben, maar een sterk sociaal wijkteam dat samen met cliënten praktische oplossingen regelt.’ Met de nieuwe Wmo zetten we weer een stap in die richting.

Lees hier alles over de veranderingen in de Wmo >