PvdA: geef regionale rechtbanken meer tijd

PvdA: geef regionale rechtbanken meer tijd

PvdA: geef regionale rechtbanken meer tijd
Foto Flickr / ssalonso

Door Jeroen Recourt op 18 september 2015 Delen  

De Partij van de Arbeid wil dat het kabinet meer oog heeft voor de regio. Het besluit van de Raad voor de Rechtspraak om zeven regionale rechtbanken te verkleinen en een deel van hun taken te verplaatsen, moet worden overgedaan. De PvdA heeft het kabinet samen met de ChristenUnie in een motie opgeroepen om het besluit uit te stellen en te zoeken naar een breder draagvlak. Wat de PvdA betreft moeten de zorgen van de zeven regio’s beter worden gehoord. Dat geldt voor de rechtbanken van Assen, Zutphen, Almelo, Maastricht, Alkmaar, Lelystad en Dordrecht.

Juist in deze zeven gemeenten hebben de rechtbanken een belangrijke functie: zij zorgen dat rechtspraak voor mensen uit de regio toegankelijk is en zorgen voor veel werkgelegenheid, zowel direct als indirect. Het besluit van de Raad voor de Rechtspraak om nu over te gaan tot het inkrimpen van rechtbanken zorgt voor veel onrust. En dat is niet onterecht: de regio’s hebben in deze crisis al veel te verduren gehad. Daarom wil de PvdA uitstel. Eerst moet er duidelijkheid zijn over de gevolgen van de net pas afgeronde reorganisatie van de gerechtelijke kaart is en over het nog lopende automatiseringsproces.

De PvdA heeft er daarom samen met de ChristenUnie tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen het kabinet per motie opgeroepen om te zorgen dat de Raad voor de Rechtspraak meer tijd neemt en samen met de regio’s naar de noodzaak en de gevolgen van de plannen kijkt. De rechtspraak in Nederland verandert en terecht wordt er door het rechtbankbestuur naar oplossingen gezocht voor het grote overschot aan kantoorruimte die er als gevolg van automatiseren, bezuinigen en flexwerken zal ontstaan. Deze ontwikkelingen kunnen de kwaliteit van de rechtspraak ook ten goede komen, maar alleen dan als er samen met de regio gekeken wordt naar een eerlijke verdeling van de lasten en pas als de rechtbanken eerdere reorganisaties goed verwerkt hebben.

Delen: