PvdA gaat aangifte doen tegen voormalig penningmeester van de afdeling Amsterdam Zuidoost

PvdA gaat aangifte doen tegen voormalig penningmeester van de afdeling Amsterdam Zuidoost

Door De Redactie op 8 januari 2010 Delen  

Halverwege vorig jaar meldde de ING bank bij onze afdeling Financiën dat er
een transactie had plaatsgevonden waarbij een substantieel bedrag was
overgemaakt van de afdelingsrekening van de PvdA Amsterdam Zuid-Oost naar de
privérekening van de toenmalige penningmeester. Iets later bleek dat al eerder
een soortgelijke overboeking was gedaan waardoor het totaalbedrag op 12.800 euro
kwam. Er heeft toen een gesprek met de voormalig penningmeester  plaatsgevonden.
Zij heeft de onrechtmatige overboeking erkend en er mee ingestemd dat het geld
zo spoedig mogelijk teruggestort zou worden. Tezelfdertijd is de penningmeester
teruggetreden en heeft het partijbestuur haar geroyeerd als lid van de PvdA. Het
partijbestuur heeft direct geprobeerd op diverse wijzen het geld met
onmiddellijke ingang terug te krijgen. Dit is helaas niet gelukt, hetgeen de
reden is dat de PvdA aangifte gaat doen en een gerechtelijke procedure is
gestart tegen de voormalige penningmeester.

Delen: