Verbied investeringen in clustermunitie

Verbied investeringen in clustermunitie

Door Cathrijn Haubrich-Gooskens op 22 maart 2011 Delen  

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer wil dat de regering een verbod op
directe investeringen in
clustermunitie instelt,
maar het kabinet legt deze wens naast zich neer. Ook is de regering niet bereid
om de doorvoer van dit omstreden type wapen via Nederland tegen te gaan, ondanks
een verzoek daartoe van een ruime Kamermeerderheid. De PvdA is teleurgesteld in
de betrokken ministers en is niet tevreden met de antwoorden op twee moties
hierover die ik heb ingediend. De regering is tegen de moties, maar legt niet
uit waarom en doet geen enkele poging om op alternatieve manieren aan de wensen
van de Eerste Kamer tegemoet te komen.

Het
Verdrag
inzake Clustermunitie
‘ is begin dit jaar door de Eerste Kamer aanvaard.
Volgens de PvdA zijn echter enkele belangrijke zaken niet in het verdrag
opgenomen. In navolging van andere Europese landen als het Verenigd Koninkrijk,
Duitsland en Frankrijk wil de PvdA dat ook Nederland een verbod instelt op
aantoonbare directe investeringen in bedrijven die clustermunitie maken,
verkopen of distribueren.

Productie, verkoop en distributie van clusterbommen ondermijnen het verdrag
dat Nederland heeft gesloten om clustermunitie zo veel mogelijk uit te bannen en
zou daarom verboden moeten worden. Dat geldt ook voor het doorvoeren van
clustermunitie via Nederland.

De Nederlandse regering zou geen vergunningen meer moeten verstrekken voor de
doorvoer van clustermunitie via Nederland, ook als het om een transport gaat van
een bondgenoot die daarvoor geen vergunning nodig heeft.

Delen: