Veteranenwet garandeert erkenning, waardering en zorg voor veteranen

Veteranenwet garandeert erkenning, waardering en zorg voor veteranen

Door Angelien Eijsink op 16 juni 2011 Delen  

De PvdA is blij dat de Veteranenwet er met de steun van alle partijen in de Tweede Kamer eindelijk komt.  Hierdoor krijgen Ć”lle veteranen eindelijk de erkenning, waardering en zorg waar zij recht op hebben. Ik heb jarenlang hard gewerkt aan dit initiatief. Veteranen hebben hier recht op omdat zij zich onder gevaarlijke omstandigheden hebben ingezet voor vrede en veiligheid.   

Vandaag is, op eerder initiatief van de PvdA, SP, D66 en GroenLinks, door alle partijen in de Tweede Kamer de Veteranenwet ingediend. Deze wet zorgt er voor dat alle veteranen de erkenning, waardering en zorg krijgen waar zij recht op hebben. Door de samenwerking met de militaire vakbonden ACOM en AFMP, met verschillende veteranenorganisaties, en bovenal door de vele gesprekken met veteranen en hun familieleden, heeft de Veteranenwet een breed maatschappelijk draagvlak gekregen.

De militair van vandaag is de veteraan van morgen. In de Veteranenwet wordt het begrip ‘veteraan’ daarom uitgebreid. Alle militairen met uitzendervaring zijn veteraan, ook wanneer zij nog in dienst zijn van het ministerie van Defensie. Beide ‘categorieën’ veteranen en hun relaties kunnen aanspraak doen op de regelingen die zijn opgenomen in de Veteranenwet.

De Veteranenwet is het sluitstuk van de inspanningen van velen voor het veteranenbeleid. Het veteranenbeleid wordt door de verankering in wetgeving toetsbaar en controleerbaar door de Tweede Kamer. Deze wet garandeert een uitvoerbaar en toekomstbestendig veteranenbeleid.

Nut en noodzaak van de veteranenwet
Veteranen hebben recht op erkenning en waardering voor hun inzet in oorlogsomstandigheden en tijdens vredesmissies. Veteranen moeten ook kunnen rekenen op goede zorg wanneer zij lichamelijk of psychisch letsel aan hun uitzending over houden. Omdat de overheid besluit tot het uitzenden van militairen, heeft zij een verantwoordelijkheid voor de zorg van veteranen en hun relaties. Zij moeten kunnen rekenen op blijvende zorg als dit nodig is.

Erkenning en waardering voor veteranen
Alle veteranen hebben recht op erkenning en waardering van hun inzet en de risico’s die zij hierbij hebben gelopen. Zij verdienen deze erkenning en waardering van de Nederlandse samenleving omdat zij ten dienste van Nederland zijn ingezet. In de Veteranenwet wordt vastgelegd dat het beleid van de overheid zich moet richten op het actief bevorderen van de erkenning en waardering voor veteranen.

Zorg
De Veteranenwet heeft een preventief karakter. De wet ziet onder andere toe op goede informatievoorziening over mogelijke gezondheidsproblemen en het zorgaanbod voorafgaande aan de uitzending. Ook is de zorg tijdens een uitzending in de Veteranenwet geregeld. Wanneer gezondheidsproblemen zich op enig moment na de uitzending toch voordoen, wordt zo snel mogelijk de juiste zorg geboden. Het doel is de veteraan zo snel mogelijk weer te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Enkele maatregelen uit de Veteranenwet
Veteranenloket
Er zijn veel instellingen die zich bezighouden met veteranenzorg, waardoor het voor de veteraan en zijn relaties vaak onduidelijk is waar zij met een vraag terecht kunnen.. Deze onduidelijkheid wordt weggenomen door het Veteranenloket. Hier kunnen de veteraan en de relaties 24 uur per dag met álle vragen terecht.
Zorgcoördinator
Wanneer de veteraan of de relatie naar het Veteranenloket belt  met een zorgvraag, wordt er een zorgcoördinator toegewezen. De zorgcoördinator begeleidt de veteraan in het gehele zorgtraject.
Veteranenombudsman
De Veteranenombudsman is een substituut van de Nationale ombudsman. Bij dit onafhankelijke instituut kunnen veteranen die klachten of vragen hebben over de zorg terecht. De Veteranenombudsman brengt van zijn werkzaamheden verslag uit aan de beide Kamers der Staten-Generaal en aan de minister van Defensie.