PvdA blij met Commissie Verzekeraars

PvdA blij met Commissie Verzekeraars

Door Henk Nijboer op 28 maart 2014 Delen  

Verzekeraars hebben een belangrijke rol in onze maatschappij. Of het nu gaat om je huis, je baan of je pensioen: je hebt verzekeringen nodig om risico’s beheersbaar te maken. Daarbij investeren verzekeraars meer dan de helft van hun vermogen in de Nederlandse economie. De laatste jaren staat deze maatschappelijke rol van verzekeraars echter steeds meer onder druk. Het is dan ook goed dat het kabinet, daartoe aangespoord door een motie van de PvdA- fractie, nu een onafhankelijke commissie instelt die die rol en de toekomstbestendigheid van de sector onder de loep gaat nemen.

Helaas waren verzekeraars de afgelopen jaren te vaak negatief in het nieuws. Verzekeringsproducten bleken niet altijd in het belang van de klant, denk bijvoorbeeld aan de woekerpolisaffaire. Buffers waren onvoldoende om klappen op te vangen en het toezicht was niet scherp genoeg. Op aandringen van de PvdA neemt het kabinet nu maatregelen om dat in de toekomst te voorkomen: buffers moeten omhoog waardoor niet de belastingbetaler maar de aandeelhouder opdraait voor omvallende verzekeraars, en met de wettelijk vastgelegde zorgplicht komt het belang van de klant weer centraal te staan. Tegelijkertijd moet de sector zich aanpassen aan veranderende regelgeving en ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen zoals een veranderende gezinssamenstelling en levensloop die maken dat klanten behoefte hebben aan andere producten.

Net zoals bij de banken moet daarbij voor verzekeraars voorop staan dat zij zich in de toekomst weer gaan richten op hun kerntaken, passend bij hun functie in onze maatschappij. Ik heb daarom met een motie bij het kabinet aangedrongen op het instellen van een onafhankelijke commissie die, net als de commissie Wijffels voor de banken heeft gedaan, onderzoekt welke belemmeringen er bestaan voor verzekeraars om hun maatschappelijke rol waar te maken. Vandaag is deze commissie door het kabinet benoemd. Eind 2014 worden de resultaten gepresenteerd. Opnieuw een belangrijke stap op weg naar een financiële sector die weer dienstbaar is aan de samenleving.

Delen: