PvdA blij met aanpassing plannen Fokuswonen

PvdA blij met aanpassing plannen Fokuswonen

Door Agnes Wolbert op 9 september 2011 Delen  

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner heeft haar plannen voor
Fokus-bewoners
en
ADL-assistentie
voor ernstig gehandicapte mensen die zelfstandig wonen,
drastisch
bijgesteld
.Ik ben blij dat de staatssecretaris tegemoet komt aan de vele
protesten van mensen met een lichamelijke beperking en de motie Wolbert die
hiertoe opriep. Zo kunnen mensen hun kracht, waardigheid en zelfstandigheid
behouden. Daarvoor zit ik in de politiek!

Fokuswonen of wonen met ADL-assistentie is een vorm van geclusterd wonen voor
mensen die door een ernstige lichamelijke handicap, 24 uur op afroep assistentie
nodig hebben bij de dagelijkse praktische zaken en verzorging.

In de eerdere plannen (overheveling van deze woonvormen voor mensen met een
lichamelijke beperking naar de AWBZ)  dreigden juist de meest belangrijke
elementen voor de bewoners verloren te gaan. daardoor zouden bewoners niet meer
in deze vorm van zorg zouden kunnen blijven zonder een enorm vlies van
zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Daarom heb ik een motie ingediend die
opriep de hulp in de kabinetsplannen intact te laten. De staatssecretaris heeft
nu gelukkig dus besloten op haar schreden terug te keren en mijn motie uit te
voeren.

Dat is een echte overwinning voor alle Fokusbewoners die de hele zomer hebben
geprotesteerd tegen het onverantwoorde voorstel van de staatssecretaris.