PvdA blij dat regels voor eigen zorgbijdrage worden aangepast

PvdA blij dat regels voor eigen zorgbijdrage worden aangepast

Door Otwin van Dijk op 5 april 2013 Delen  

Begin dit jaar zijn de regels voor eigen bijdragen voor AWBZ en WMO veranderd. Er wordt nu niet alleen naar iemands inkomen, maar ook naar iemands vermogen gekeken. Dat principe steunen we. Net als de hele Tweede Kamer trouwens. De Kamer heeft vorig jaar unaniem voor de nieuwe regels -die uit het Lenteakkoord komen- gestemd.

Hoe redelijk het principe ook is, in sommige situaties pakken de regels te heftig uit. In het debat met de staatssecretaris donderdag heb ik gepleit om daar wat aan te doen. Dat gaat gelukkig gebeuren en daar ben ik blij om.

Letselschade gaat niet meetellen als vermogen. Voor mensen die in een verzorgingshuis wonen en hun huis niet verkocht krijgen komt er een overgangsregeling. En voor gehandicapten die in een instelling wonen wordt gekeken of het bedrag omhoog kan waarvoor je geen hogere eigen bijdrage hoeft te betalen.

De Partij van de Arbeid wil de zorg verbeteren en toegankelijk houden. Het gaat daarbij niet alleen om een financiële discussie. Wij willen de zorg anders organiseren. We willen de zorg dichtbij, persoonsgericht en minder ingewikkeld.

Als je ouder wordt of gehandicapt bent krijg je goede zorg en ondersteuning. Inkomenspositie of achtergrond maakt daarbij niet uit. Daarvoor betalen we met elkaar premies en belastingen. Zo doen we dat in een land waarin solidariteit belangrijk is. Maar we vragen ook van mensen zélf een bijdrage voor hun eigen zorg. Mensen die meer kunnen bijdragen vragen we meer. Mensen die minder hebben vragen we minder.

We staan met z’n allen voor een enorme opgave om de stijging van de zorgkosten in de hand te houden. We snappen dat het vervelend is voor mensen als ze een hogere eigen bijdrage moeten betalen. Toch vindt de PvdA dat je als je meer inkomen of vermogen hebt je ook wat meer kan bijdragen aan de zorg. Op die manier kunnen we de zorg voor iedereen blijven garanderen. Maar we zijn wel blij dat de meest ongewenste en onbedoelde effecten worden opgelost.