PvdA biedt alternatieven voor bezuinigingen zorg

PvdA biedt alternatieven voor bezuinigingen zorg

Door Eeke van der Veen op 30 juni 2010 Delen  

De PvdA is het eens met minister Klink dat het tekort dat op de zorgbegroting is ontstaan, ook binnen deze  begroting opgelost moet worden. De voorstellen van de minister leiden er echter toe dat chronisch zieken en ouderen zwaarder belast worden. Bovendien is het de vraag of de voorgestelde maatregelen uiteindelijk niet juist tot hogere kosten zullen leiden. De PvdA wil dat de maatregelen volgens het principe ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten’ worden gedragen. Ik heb daarom samen met mijn collega Agnes Wolbert  in het debat hierover een aantal voorstellen gedaan om op een andere, sociale manier te bezuinigen. Klik op ‘lees verder’ om deze te lezen.

Binnen de AWBZ zijn al verschillende maatregelen genomen. De AWBZ biedt zorg aan de meeste kwetsbaren. Daar kan niet rigoureus op bezuinigd worden zonder dat de kwaliteit van zorg in gevaar komt. Voor de AWBZ budgetkorting zou er een alternatief gevonden kunnen worden in de invoering van een vermogenstoets, waar mensen met meer bezit, meer betalen.

Voor de eigen betalingen voor logopedie, ergotherapie, diëtiek, fysiotherapie, GGZ, eigen risico bij de huisarts – grote kritiek van veldpartijen – stellen wij alternatieven voor. Eigen betalingen drukken relatief zwaarder op lagere inkomens. Onderstaande drie alternatieven zouden gezamenlijk voldoende besparingen moeten opleveren om de voorgestelde eigen betalingen niet door te hoeven voeren. Wij verwachten dan ook een positieve reactie van de minister van VWS en de andere politieke partijen in de Kamer.

1. herberekening van de vergoedingen voor merkgeneesmiddelen. Deze vergoedingen zijn al jaren hetzelfde, terwijl de kostprijzen zijn gedaald.

2. stoppen met vergoeden van geneesmiddelen voor voetschimmel. Deze aandoeningen hebben een lage ziektelast, terwijl de kosten van de geneesmiddelen laag zijn

3. rechtstreekse levering van medicinale zuurstof door de specialist aan de patiënt, en niet meer met meer hogere bureaucratische kosten via de apotheker. De Geneesmiddelenwet geeft hier de ruimte toe door middel van een uitzonderingsbepaling (artikel 61). De kwaliteit van zorg komt niet in het geding omdat medicinale zuurstof niet tot negatieve reacties kan leiden in combinatie met ander medicijngebruik.

Beroepsverenigingen stellen dat onvoldoende mondzorg op jonge leeftijd leidt tot hogere maatschappelijke kosten op latere leeftijd. De PvdA stelt daarom voor de tandartsenzorg voor 18-21 jaar niet uit het basispakket te halen. Als alternatief stellen wij voor ook een eigen betaling voor ‘duurdere’ prothesen met implantaten in te voeren, net zoals bij ‘goedkope’ prothese zonder implantaten. Hierdoor wordt een perverse prikkel naar duur zorggebruik weggenomen, terwijl de tandartsenzorg voor 18-21 jaar in het basispakket kan blijven.

Kortom: de PvdA neemt wel de verantwoordelijkheid te bezuinigen, maar maakt andere, sociale keuzes. In het debat van 29 juni was er in de Kamer brede steun om deze voorstellen over te nemen. De alternatieven worden doorgerekend door het ministerie van Volksgezondheid.

(Toevoeging van de redactie)
Reageer je op berichten op pvda.nl?
Voor de Universiteit van Amsterdam doet Tim Jansen onderzoek naar de motieven van mensen die reageren op weblogs van politici. Je zou hem erg helpen door deze vragenlijst  in te vullen.