Kenniseconomie: Nederland zakt af

Kenniseconomie: Nederland zakt af

Door Sharon Dijksma op 20 januari 2011 Delen  

Al in de verkiezingscampagne vorig jaar waren de meeste partijen het erover eens dat er in het onderwijs fors moet worden geïnvesteerd. Nederland kan de concurrentie wereldwijd alleen aan met het verhogen van ons kennisniveau en een voortdurende innovatie. Dat vraagt om een flinke financiële injectie. Het is jammer dat premier Rutte uitgerekend op dit punt water bij de wijn heeft gedaan en het programma van CDA en PVV overneemt.

Waar landen als Frankrijk, Duitsland en Denemarken de crisis benutten om hun economie klaar te maken voor de toekomst met forse investeringen in onderwijs en innovatie besluit Nederland juist daar op te bezuinigen. Nederland zakt nu weg op de internationale lijstjes over investeringen in kennis. We mogen ons inmiddels meten met Polen en Hongarije. Waar het kabinet de ambitie uitspreekt koploper te worden, zakken we af naar de achterhoede.

Geen wonder dus dat studenten, onderwijsinstellingen en bedrijven zich zorgen maken  over de toekomst van onze kenniseconomie. Als zelfbenoemde hoeders van het bedrijfsleven zouden CDA, VVD en PVV zich in het bijzonder de hartenkreet van hun VNO/NCW voorzitter Wientjes aan moeten trekken. Hij is zelfs bereid de door werkgevers bevochten verlaging van de vennootschapsbelasting deels op te geven om bezuinigingen op innovatie ongedaan te maken. ‘Hakken om het hakken’ noemt hij het. Een trieste constatering.

Reden genoeg om de minister van Economie, landbouw en innovatie, Verhagen, via Kamervragen stevig aan de tand te voelen. Want hoe wil hij Nederland voortstuwen in de vaart der volkeren met een lege portemonnee? Is de ambitie om bij de top vijf kenniseconomieën van de wereld volgens hem wel mogelijk als je op onderwijs en innovatie bezuinigd? Is het niet veel verstandiger om juist nu te investeren in onderwijs en innovatie, zoals we ook in 2009 deden met het crisispakket? Wij kunnen ons niet voorstellen dat het deze minister daar achteraf spijt van heeft.

Kamervragen van het lid Dijksma (PvdA) aan de minister van Economie, Landbouw en Innovatie over de innovatieambities van dit kabinet

1. Kent u het bericht ‘Ons land moet weer koploper zijn, maar de ambitie van het kabinet-Rutte om de top te halen op het gebied van innovatie zak steeds verder weg’?

2. Kunt u bevestigen dat de investeringen in innovatie in Nederland achterblijven bij bijvoorbeeld landen als Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Finland die ondanks de crisis meer besteden aan onderzoek en ontwikkeling in plaats van minder? Maakt u zich er zorgen over dat de Nederlandse R&D uitgaven veel dichter op het niveau van Polen, Hongarije en Italië liggen dan op het niveau van Finland, Japan en Zweden?

3. Herinnert u zich de antwoorden op eerder gestelde Kamervragen over innovatie, waarin u stelt dat het regeerakkoord een weloverwogen mix van maatregelen bevat om de
slagkracht van het innovatiebeleid te vergroten, alsmede de Kamerbreed gesteunde ambitie om Nederland in de mondiale top vijf van kenniseconomieën te krijgen?   Moet hiertoe naar uw mening bruto worden bezuinigd of juist worden geïnvesteerd in kennis en innovatie? Indien bruto investeringen nodig zijn, hoe verhoudt dit zich dan tot bezuinigingen op onderwijs en innovatie van dit kabinet?

4. Herinnert u zich in dit verband het pakket crisismaatregelen uit het Aanvullend Beleidsakkoord uit 2009 waarbij juist méér geld aan onderwijs en innovatie werd uitgetrokken? Acht u dat terugkijkend als verstandig of onverstandig beleid? Waarom heeft het kabinet in tegenstelling tot toen nu niet gekozen voor investeren, maar bruto bezuinigen op innovatie?

Delen: