PvdA afdeling London

PvdA afdeling London

PvdA afdeling London
Foto Pixabay / Giuliamar

Door De Redactie op 3 juni 2015 Delen  

De afdeling PvdA London-VK is opgericht in 2006 door Tijs Broeke (toenmalig voorzitter) en Wim Snijders (toenmalig penningmeester). De afdeling London – VK is door de jaren heen in ledenaantal redelijk stabiel gebleven met een 20-30 leden.

Als afdeling zijn we er op gericht politieke discussie te stimuleren tussen politiek geïnteresseerden in het Verenigd Koninkrijk. Dit doen we door onze activiteiten zoveel mogelijk open te stellen voor geïnteresseerden ongeacht hun politieke achtergrond. Ook werken wij samen met andere Nederlandse politieke partijen in het VK, de Engelse Labour Party en Europese sociaaldemocratische partijen.

Voor contact kun je de afdeling e-mailen via pvda.london@googlemail.com.

Het huidige bestuur wordt gevormd door;

Femke Brouwer – algemeen bestuurslid
Van jongs af heb ik een grote interesse in vraagstukken als armoedebestrijding, migratie en maatschappelijk welzijn. Tijdens mijn studie Internationaal en Europees Recht heb ik mijn blik op internationale samenwerking gezet. In 2001 – 2002 was ik lid van de studiegroep Europa van de Jonge Socialisten. Daarna ben ik politiek geëngageerd gebleven en heb onder andere enige tijd in het Europees Parlement gewerkt. Sinds 2012 ben ik werkzaam in Londen voor een internationale non-profit organisatie. Ik zet mij in voor een rechtvaardigere wereld en ga graag hierover in discussie met andere leden en geïnteresseerden.

Sjoerd van der Zwaag – penningmeester/secretaris
Ik ben er van overtuigd dat ieder persoon gelijkwaardig behandeld moet worden, en hier komt grotendeels mijn motivatie vandaan om politiek betrokken te zijn. Voor mij betekent gelijkwaardigheid dat alle mensen toegang hebben tot basisbehoeften zoals zorg, onderwijs en werk, maar ook dat iedereen een stem heeft in de manier waarop we deze toegang kunnen bieden.

Na het recentelijk afronden van mijn studie rechten in Engeland werk ik nu voor een advocatenkantoor in Londen. Toch voelt Nederland nog als mijn thuis, en daarom hoop ik bij te kunnen dragen aan de gelijkwaardigheid in Nederland en daarbuiten als lid van de PvdA afdeling Londen.

René Smit – voorzitter
Van jongs af aan heb ik interesse gehad in onderwerpen die met werkgelegenheid en armoedebestrijding te maken hebben. Ik heb in het verlengde daarvan een passie voor het thema ‘’sociale exclusie en eenzaamheid’’, veroorzaakt door bv. armoede, iemands leeftijd, iemands (sociale) afkomst of het hebben van een psychische dan wel fysieke beperking. De publieke sector in meer algemene zin heeft daarnaast in de afgelopen jaren mijn aandacht getrokken.

Ik heb bewondering voor politici die met hun hart politiek durven bedrijven, die zich met hun passie kwetsbaar op durven stellen. Mijn inspiratiebronnen zijn Joop den Uyl en Willy Brandt (SPD). Ik heb in het afdelingsbestuur van het Amsterdamse Bos en Lommer gezeten, het latere Amsterdam West. Daarnaast was ik actief als secretaris in de Werkgroep Patiënt Centraal. Ik ben momenteel ook actief betrokken bij de Engelse Labour Party.

Ik ben sinds 2012 werkzaam als maatschappelijke werker in London in een functie die te vergelijken is met een mengvorm van de Nederlandse Bureau Jeugdzorg en De Raad voor de Kinderbescherming.

Delen: