Problemen arbeidsmigratie aanpakken

Problemen arbeidsmigratie aanpakken

Door Mariëtte Hamer op 12 september 2013 Delen  

De PvdA vindt het goed dat minister Asscher heeft aangekondigd dat er een onderzoek komt naar verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt door de toestroom van arbeidsmigranten uit EU-landen.

Vrij verkeer van werknemers is een van de belangrijkste pijlers van de Europese Unie. Arbeidsmigranten uit andere EU-landen leveren over het algemeen een positieve bijdrage aan de Nederlandse economie. Het aantal arbeidsmigranten uit de Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 toetraden tot de EU was echter veel hoger dan eerder geraamd. In bepaalde sectoren, zoals de agrarische sector, de bouw en het beroepsgoederenvervoer, heeft dit geleid tot verdringing, uitbuiting en oneerlijke concurrentie door het ontduiken van het minimumloon en de premie- en belastingplicht.

Om de problemen rond arbeidsmigratie aan te pakken heeft de Partij van de Arbeid eerder een tweetal moties ingediend waarin we de regering verzoeken om (i) een actieplan om uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing aan te pakken en (ii) extra capaciteit beschikbaar te stellen bij de Inspectie SZW om de verwachte toename van werkgevers uit Bulgarije en Roemenië in goede banen te leiden.

De Partij van de Arbeid is blij met de 35 extra inspecteurs bij de Inspectie SZW en de voortvarende manier waarop minister Asscher werk maakt van het door ons gevraagde actieplan om uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing tegen te gaan. Daarbij erkent hij dat vrij verkeer van personen in het belang van Nederland is, terwijl hij tegelijkertijd op nationaal en Europees niveau schijnconstructies, malafide uitzendbureaus en uitbuiting van arbeidsmigranten aanpakt. Voor de PvdA is het daarbij essentieel dat minister Asscher heeft toegezegd op nationaal niveau verdergaande stappen te zetten als hij in Europa onvoldoende handen op elkaar krijgt.

Delen: