Prioriteiten voor nieuwe Europese Commissie

Prioriteiten voor nieuwe Europese Commissie

Prioriteiten voor nieuwe Europese Commissie

Door Marit Maij op 25 juni 2014 Delen  

Kritiek hebben is makkelijk; iets bereiken veel moeilijker. Een waarheid als een koe van Winston Churchill. We stonden en staan voor enorme uitdagingen in Nederland, in Europa, en als Europa in de wereld. Dan kan je twee kanten op. Gemakkelijke kritiek leveren, je verliezen in vergezichten en je blindstaren op doemscenario’s. Of je kan aan de slag gaan en er voor zorgen dat we als Nederland, gezamenlijk in Europa, iets bereiken voor de mensen die wij vertegenwoordigen. De PvdA kiest voor dat laatste.

Wat de PvdA betreft gingen de Europese verkiezingen over hoe we naar een beter Europa gaan, dat de mens in Europa weer centraal stelt. De Europese Unie is meer dan een Europese markt voor multinationals of financiële instellingen. Wat de PvdA betreft stropen we de mouwen op en werken we aan een beter Europa dat de economie aanjaagt, banen schept, zekerheid biedt en samenwerkt voor een veiligere wereld. Een sterkere en socialere Europese Unie, die werkt voor mensen.

Er is ook al veel gebeurd. We hebben onder leiding van minister Dijsselbloem een Europese bankenunie opgezet om de financiële sector weer gezond te maken en er voor te zorgen dat niet de belastingbetaler maar de banken zelf opdraaien voor de kosten van probleembanken en financiële risico’s. En aanstaande donderdag en vrijdag spreken de regeringsleiders over de contouren van de Europese Unie voor de komende 5 jaar, de strategische agenda.

De PvdA ziet drie prioriteiten voor de agenda naar een socialere, eerlijke, en betere Europese Unie.

Een: We willen naar een beter Europa met meer respect voor de Europese waarden en de rechtstaat. De Europese Commissie en de lidstaten zullen meer werk moeten maken van het beschermen van de rechtsstaat en rechtsstatelijkheid, het tegengaan van corruptie in Europa en het waarborgen van mensenrechten

Twee: We willen naar een eerlijkere Europese Unie, die meer zekerheid biedt voor mensen, die de economie aanjaagt en banen schept en zich minder focust op alleen de vrije liberale markt. De PvdA staat voor gezonde overheidsfinanciën, die zijn immers nodig voor een krachtige verzorgingsstaat en om deze in stand te houden voor onze kinderen. Maar begrotingsnormen moeten wel meer in evenwicht gebracht worden met de sociale normen. Landen die orde op zaken stellen en de verdienkracht in hun economie herstellen, moeten dan ook extra tijd krijgen als de werkloosheid stijl oploopt. Veel te veel Nederlanders en Europeanen zitten zonder werk. Dat is slecht voor de gezinnen en families die aan het eind van de maand geld te kort komen, maar ook voor onze economieën en de toekomst van Europa.

Europa moet weer van markt naar mens. Geen race naar de bodem maar de zekerheid van fatsoenlijke werkomstandigheden. Geen oneerlijke of onwettige verdringing van werknemers, maar eerlijke concurrentie en de zekerheid van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek. En een relatief minimumloon in Europa, opdat een baan ook kan voorzien in het levensonderhoud.

Drie: We willen naar een sterkere en solidaire Europese Unie in de wereld, die extern ook eenheid uitstraalt. Ik hoef het conflict in de Oekraïne maar te noemen of de nog steeds mensenlevens verslindende burgeroorlog in Syrië of het oplaaiende conflict in Irak. Dit alles gebeurt aan de grenzen van Europa en het lukt ons niet om de negatieve spiraal in deze crises te doorbreken. Europa moet meer met één stem spreken en daadkrachtiger optreden wanneer onze gezamenlijke belangen in het geding zijn.

Dit betekent ook dat er werk moet worden gemaakt van effectief en duurzaam Europees energiebeleid. Zo kunnen we als Europa onze afhankelijkheid verminderen en tegelijkertijd investeren in duurzame en innovatieve alternatieven voor fossiele brandstoffen. En een solidair Europa betekent ook dat wij een eerlijk en rechtvaardig gezamenlijk asiel- en migratiebeleid hebben. Europa moet een veilig toevluchtsoord blijven voor politieke vluchtelingen. We helpen elkaar in Europa bij de opvang van asielzoekers en om de procedures en opvang te verbeteren.

Mede dankzij de EU leven wij al bijna drie generaties in vrede en hebben wij grote sprongen in welvaart en welzijn gemaakt. Maar dat betekent niet dat wij de ogen moeten sluiten voor tekortkomingen. De PvdA blijft daarom werken voor een socialer, eerlijker en sterker Europa dat weer levert voor mensen. Voor meer banen, eerlijker werk, en zekerheid voor iedereen.