Patiëntenbelang moet prioriteit hebben

Patiëntenbelang moet prioriteit hebben

Door Eeke van der Veen op 18 augustus 2010 Delen  

Patiëntenorganisaties beschermen de belangen van kwetsbare mensen, mensen van
wie het leven er zonder medische ondersteuning een stuk slechter zou uitzien.
Daarom moeten patiëntenorganisaties zo onafhankelijk en transparant mogelijk
zijn zodat de belangen van mensen met een aandoening voorop staan en niet de
jaarverslagen van de farmaceutische industrie. Patientenorganisaties die steunen
op geld vanuit de farmaceutische industrie lopen het risico in troebel vaarwater
terecht te komen. Daarom roep ik Nederlandse patiëntenorganisaties met klem op
zich ook op Europees niveau niet te laten gijzelen door farmaceutische belangen.

Ik vind het zorgwekkend dat Health Action International (HAI) stelt dat
de
farmaceutische industrie zo’n grote rol speelt bij het bekostigen van
patiënteninspraak
. Dat betekent dat zij een flinke stempel kunnen drukken op
de signalen die de politiek krijgt, uit naam van de belanghebbenden. Om die
reden is het een goede zaak dat patiëntenorganisaties transparant moeten zijn
over de herkomst van hun budget.

Als HAI vervolgens constateert dat organisaties het nalaten om open te zijn
over hun geldschieters, verdient dat serieuze aandacht. Dit is op Europees
niveau een taak voor de Europese geneesmiddelenautoriteit, de European Medicines
Agency (EMA). De EMA moet de patiëntenorganisaties op hun verantwoordelijkheid
wijzen.

Ik ben blij dat  het Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
(CBG) al heeft laten weten transparantie niet te schuwen. De gegevens van de
patiëntenorganisaties waarmee overlegd wordt zullen dan ook openbaar gemaakt
worden. Het is dit jaar voor het eerst dat het CBG de informatie over
geldschieters van de overlegpartners eist.

Het lijkt me niet meer dan normaal dat patiëntenorganisaties zich vooral
richten op waar ze voor opgericht worden: het beschermen van en opkomen voor
patiëntenbelangen. Veel patiëntenorganisaties delen die mening en dat is een
geruststelling. Wel is het goed om elke schijn van belangenverstrengeling uit de
wereld te helpen. Ik vind het daarom goed als hun handel en wandel gecontroleerd
en openbaar gemaakt wordt, zodat iedereen weet welke andere belangen zo’n
organisatie mogelijk dient. We zitten er niet op te wachten dat
patiëntenorganisaties in hun gesprekken met het CBG sluikreclame maken voor een
bepaald medicijn omdat de fabrikant hun kas flink spekt.

Ik zou daarom graag zien dat ook de Europese vertegenwoordigers van
Nederlandse patiëntenorganisaties hun heil niet bij farmaceutische bedrijven
zoeken en zoveel mogelijk transparantie nastreven. Zodat de gezondheid van de
patiënten prioriteit heeft en zij niet ondergeschikt wordt gemaakt aan de
belangen van bedrijven. Dat lijkt mij namelijk een gezonde bescherming van de
patiëntenbelangen.