Presidiumleden gezocht

Presidiumleden gezocht

Door De Redactie op 23 september 2010 Delen  

Iedere twee jaar wordt het presidium (9 personen) door het congres gekozen. Het presidium leidt de vergaderingen van het congres, de politieke ledenraad en de adviesraad verenigingszaken en bereidt deze vergaderingen in samenwerking met het partijbestuur voor. Ten behoeve van de verkiezing van een nieuw presidium heeft het partijbestuur een profielschets opgesteld. Aan de hand van deze profielschets zal een commissie, bestaande uit 3 leden van het partijbestuur sollicitatiegesprekken voeren met kandidaten en doet ze een voordracht aan het congres betreffende de gewenste samenstelling van het presidium. Uiteindelijk beslist het congres.

In de voordracht zal gestreefd worden naar een mix van ervaring en vernieuwing. Een aantal presidiumleden heeft aangegeven een nieuwe termijn te ambiëren, maar er is door het vertrek van een enkele huidige presidiumleden ruimte voor vernieuwing. Daarom doet het partijbestuur een uitdrukkelijk verzoek om te solliciteren indien je interesse hebt.
Leden kunnen tot en met woensdag 10 november 2010 solliciteren bij het partijbestuur voor de functie van presidiumlid. Potentiële kandidaten worden verzocht om kennis te nemen van de profielschets.
Sollicitaties + CV kunnen worden gestuurd naar de bestuurssecretaris: Michael Juffermans: mjuffermans@pvda.nl.
Per post: Bestuurssecretaris PvdA, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. Voor meer informatie kun je bij hem terecht. Sollicitatiegesprekken vinden plaats gedurende de periode 11 november – 30 november.

Delen: