Presentatie Van waarde-onderzoek

Presentatie Van waarde-onderzoek

Door Monika Sie op 7 februari 2013 Delen  

De Wiardi Beckman Stichting presenteert op zaterdag 16 februari in de Rode Hoed in Amsterdam de resultaten van het onderzoek Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw. Sociaaleconomisch naar links, sociaal-cultureel naar meer gemeenschapszin en politiek naar meer zeggenschap en democratie -dat is de richting.

Daarnaast presenteren Hans Spekman en Kees Schuyt de resolutie die geschreven is op basis van het Van waarde-onderzoek en die op 27 april wordt voorgelegd aan het Partijcongres.

Met het verschijnen van mijn essay Van waarde is het Van waarde-onderzoek van de Wiardi Beckman Stichting afgerond. Het essay wordt begeleid door twee andere publicaties: een boek met interviews met mensen uit het land, getiteld Vooruit. De verzwegen politiek van het dagelijks leven, en een bundel met artikelen die als bouwstenen dienden voor het project, Tegenwicht.

Meer info en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 16 februari, van 10.30-14.00 uur in de Rode Hoed, Keizersgraht 102 in Amsterdam. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Naomi Woltring, nwoltring@wbs.nl.

Het volledige programma vind je op de website van de Wiardi Beckman Stichting.

Over het Van waarde-onderzoek

De WBS-staf heeft in de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een herbezinning op en een herijking van sociaal-democratische waarden voor de 21e eeuw.

Hiervoor interviewde zij meer dan vijftig mensen – van schoonmaker tot eigenaar van een biologische lunchroom – over waar zij in hun leven tegenaan lopen en over waar ze gelukkig van worden. Deze interviews zijn gebundeld in het boek Vooruit. De verzwegen politiek van het dagelijks leven.

Hiervoor analyseerde zij, bijgestaan door een groep topwetenschappers (de ‘Kompasgroep’) vier belangrijkste maatschappelijke domeinen, te weten bestaanszekerheid, arbeid, vorming en verheffing, en binding aan de hand van drie kernvragen:

1. Wat is blijvend van waarde op deze domeinen, in het licht van onze gedeelde idealen en beginselen?
2. Hoe staan deze waarden onder druk?
3. Wat staat ons te doen?

De resultaten hiervan zijn neergelegd in vijf speciale nummers van het tijdschrift S&D, die telkens tijdens een publieksdebat gepresenteerd zijn. Een selectie van deze artikelen wordt gepubliceerd in de bundel Tegenwicht.

Op basis van deze resultaten en de interviews schreef ik, bijgestaan door de WBS-staf en de ‘Kompasgroep’, het essay Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21e eeuw.
Deze publicaties liggen ten grondslag aan de PvdA-resolutie Van waarde, die ook op 16 februari gepresenteerd wordt.

Delen: