Postmarkt: werkgevers maken er potje van

Postmarkt: werkgevers maken er potje van

Door Roos Vermeij op 7 oktober 2010 Delen  

Het stuklopen van de onderhandelingen tussen vakbonden en de nieuwe
postbedrijven Sandd, Selektmail en netwerk VSP is slecht nieuws voor de
werknemers in de post. De Tweede Kamer voert hierover vandaag een spoeddebat,
waarin voor de PvdA twee punten belangrijk zijn: arbeidsvoorwaarden en een
eerlijke prijs voor postbezorging.

In Nederland mogen bedrijven succes hebben, graag zelfs, maar niet als dat
komt doordat ze hun medewerkers uitknijpen. Toen de postmarkt open werd gesteld
voor nieuwe bedrijven, was dan ook de uitdrukkelijke voorwaarde van de PvdA dat
er geen situatie zou ontstaan van grootschalige concurrentie op
arbeidsvoorwaarden: voor iedereen een nette baan. Dat betekent dat postbezorgers
grotendeels (80 procent in 2014) onder een CAO zouden moeten werken. Zo staat
het ook in de wet. Als dat niet lukt, moet de minister van SZW ingrijpen; hij
moet dan afdwingen dat alle postbezorgers met ingang van het nieuwe jaar een
arbeidscontract hebben.

De situatie nu is dat de nieuwe bedrijven op de postmarkt bijna geen
personeelslid onder een normaal arbeidscontract in dienst hebben: ze werken met
zogenaamde ‘overeenkomsten van opdracht’ (OvO’s), waarmee je onder het
minimumloon kan zakken en geen enkele zekerheid hebt. Dat kan niet de bedoeling
zijn van een nieuwe postmarkt, die moest zorgen voor lage prijzen, nette
dienstverlening en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. De afspraak was dus:
bedrijven spreken met vakbonden af hoe een CAO eruit moet zien, en laten daar
ieder jaar meer werknemers onder vallen. Gebeurt dit niet, dan werken alle
postbezorgers automatisch per 1 januari onder een CAO doordat de minister dit
afdwingt. Nu hebben de werkgevers de onderhandelingen afgebroken en stellen ze
tegelijk dat hun bedrijven zullen omvallen als alle medewerkers per het nieuwe
jaar onder de CAO vallen.

Wat de PvdA betreft is het nu kiezen of delen: of de bedrijven gaan zo snel
mogelijk terug aan tafel met de vakbonden om fatsoenlijke afspraken te maken, of
de minister moet ingrijpen en dan heeft iedereen op 1 januari een CAO. Meer
smaken zijn er niet, en de bedrijven wisten dit ook toen ze toetraden op de
Nederlandse postmarkt. Wat de PvdA betreft hoort hier ook bij dat er normale
werkweken worden aangeboden aan de mensen die dat graag willen; op dit moment
werken de meeste postbezorgers minder dan 10 uur per week. Dan heb je dus drie
banen nodig om rond te komen. Dat is niet de bedoeling.

Met die markt is nog iets aan de hand, iets waar de werknemers nu de dupe van
worden: de prijzen zijn te laag voor de zakelijke dienstverlening. Wij vragen
dus van de minister van EZ dat ze een prijsmaatregel instelt waardoor er een
bodemprijs komt voor zakelijke post. Als de prijzen iets hoger zijn, kunnen de
postbedrijven hun personeel voor een normaal loon in dienst nemen. Het gaat niet
om de gewone verjaardagskaart van je oma, maar de grote zakelijke contracten met
bijvoorbeeld postorderbedrijven en verzekeraars. Dat moeten bedrijven dan maar
over hebben voor goede service en een fatsoenlijke behandeling van onze
postbodes: een faire prijs voor een goed product.

Deze maatregel moet van de minister komen, want als één van de bedrijven het
zelf probeert zal het de concurrentie alle ruimte geven om zijn klanten over te
nemen voor een lagere prijs. Ik verwacht dat de minister ingrijpt, omdat de
postmarkt nu een stevige marktmeester nodig heeft, omdat de bedrijven het
afzonderlijk niet kunnen, maar bovenal omdat we het alle postbezorgers in dit
land verschuldigd zijn!