Tijd voor meer gebaren richting doven

Tijd voor meer gebaren richting doven

Tijd voor meer gebaren richting doven
Foto Flickr / Matthijs

Door Roelof van Laar op 7 mei 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid wil de positie van doven en slechthorenden stap voor stap verbeteren. Daarom ga ik samen met collega-Kamerleden concrete voorstellen doen om knelpunten aan te pakken en kom ik met een initiatiefwet die de Nederlandse Gebarentaal juridisch erkent. Doven strijden al twintig jaar voor de erkenning van gebarentaal. Met mijn initiatiefwet krijgen doven niet alleen erkenning van hun taal, maar ook van hun zijn. Voor mij de reden om deze wet te maken.

De afgelopen maanden heb ik onderzoek gedaan naar de situatie van doven in Nederland. Ik ben daarbij verschillende praktische problemen tegengekomen die ik op wil lossen. Samen met andere Kamerleden ga ik de komende maanden concrete voorstellen doen die de situatie van doven stap voor stap gaan verbeteren. Denk hierbij aan problemen met tolken, de bereikbaarheid van 112, het luchtalarm per sms, ondertiteling van films en tv en de erkenning van de dovensport.Ook wil ik dat de Nederlandse Gebarentaal (NGT) een belangrijkere plek krijgt. In het buitenland zie je altijd een gebarentolk bij belangrijke persconferenties en gebeurtenissen, in Nederland bijna nooit. Zo worden doven buitengesloten. Bovendien kunnen we door de taal zichtbaar te maken ook het begrip van horenden voor doven vergroten.

Samen met collega Otwin van Dijk wil ik elk jaar een gebarendebat in de Tweede Kamer organiseren. Zo kunnen politici ervaren hoe het is om een tolk nodig te hebben om een debat te kunnen volgen. Bovendien geeft dat debat doven de kans rechtstreeks in debat te gaan met bewindslieden. Zo kunnen ze hun eigen standpunten, zorgen en problemen op de agenda zetten.

Het belangrijkste probleem waar ik bij mijn onderzoek op stuitte was het recht op een gebarentolk. Veel doven volgen een opleiding (ver) onder hun niveau. Doordat zij niet kunnen beschikken over een tolk krijgen ze bijvoorbeeld niet de kans om na het mbo een hbo-opleiding te doen. Doven die in instellingen wonen waar geen andere doven wonen, raken vaak geïsoleerd. Contact met medebewoners of personeel is heel beperkt. En ook op het werk ervaren doven soms problemen, omdat er geen tolk beschikbaar is.

Kortom, er valt nog veel te doen. Met mijn initiatiefwet en met concrete voorstellen wil ik de situatie van doven in de Nederlandse samenleving verbeteren. Het is tijd voor een gebaar richting doven.