Politieke voorlichting Ghanese gemeenschap

Politieke voorlichting Ghanese gemeenschap

Door Jan Vos op 2 oktober 2012 Delen  

Op vrijdag 28 september hebben Augustina Osei (Raadslid Amsterdam Zuidoost) en ik aan een grote groep Nederlandse stemmers van Ghanese origine voorlichting gegeven over de staatsinrichting en hoe het politieke systeem in Nederland werkt. Deze bijeenkomst was een initiatief van het kerkgenootschap Redemption Faith en maakt onderdeel uit van een serie voorlichtingsavonden over verschillende onderwerpen zoals gezondheid, vreemdelingenrecht en politiek.

Het was een inspirerende avond waarop wij in gesprek gingen met de Ghanese gemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Het enorme enthousiasme en de ontvangst waren hartverwarmend. Ook het contrast tussen de Nederlandse en Ghanese politiek was erg boeiend.

Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal voor deze doelgroep belangrijke realiteiten en knelpunten naar voren gekomen. Zo is de gemiddelde Ghanees van de eerste generatie aangewezen op een baan beneden zijn of haar opleidingsniveau. Veel van hen doen schoonmaakwerk en verdienen niet meer dan 1200 euro per maand.

Ze vallen onder de zogenaamde ‘werkende armen’. Vaak hebben zij twee of meer banen, maar verdienen niet genoeg om hun maandlasten te bekostigen. Verder komen zij niet in aanmerking voor de bestaande regelingen, zoals gemeentelijk kwijtschelding, ter reparatie van hun inkomen.

Ze maken zich onder andere zorgen om de stijgende huren en zorgkosten (zorgpremie, liggeld en het eigen risico) en de verhoging van de BTW. Ook het beleid rondom de dubbele nationaliteit houdt hen bezig en veroorzaakt veel onbegrip. Tevens maken zij zich zorgen om het politieke klimaat van de afgelopen 10 jaar. Veel van de tweede generatie Ghanezen, die vooral in Nederland zijn geboren, getogen en geïntegreerd zijn, voelen zich niet meer thuis in Nederland. Dit zou niet zo moeten zijn.

Hoewel wij niet al hun zorgen konden wegnemen, is het goed geweest om in gesprek te gaan met onze Nederlands-Ghanese stemmers. Wij zullen hun zorgen gaan inventariseren om een goed beeld te krijgen van de problemen die spelen binnen deze gemeenschap. Het is in ieder geval duidelijk dat men behoefte heeft aan informatie over mogelijke rechten en plichten. Daarom is het belangrijk om via deze ingeslagen weg door te gaan.

Delen: