Aanpak lerarentekort

Aanpak lerarentekort

Door Ronald Plasterk op 27 november 2007 Delen  

Vandaag stemde het kabinet in met mijn actieplanĀ  om het lerarentekort op te
lossen. Mariette Hamer, PvdA-woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer is ‘heel
erg blij dat er nu eindelijk wat wordt gedaan aan de salarispositie van de
leraren. De PvdA vraagt hier al jaren aandacht voor en nu gebeurt het’.


Ruim 1 miljard euro

Sneller carrière maken voor de klas, bonussen voor leraren op moeilijke
scholen en een scholingsfonds voor docenten die hun vakkennis willen verdiepen:
enkele maatregelen uit het Actieplan ‘Leerkracht van Nederland’, dat nodig is om
het lerarentekort op te lossen. Het kabinet stemde vandaag in met dit plan,
waarvoor ik ruim één miljard euro uittrek.

 

 Tien procent meer loon
Loon naar werken is een eerste vereiste om het beroep leraar
aantrekkelijker te maken. Ik doe nu boter bij de vis. Leraren kunnen in de
toekomst sneller aan de top van hun salarisschaal komen: binnen twaalf in plaats
van achttien jaar. Wie aan de top van z’n schaal zit, krijgt bij goed presteren
een bindingstoeslag. Ook komen er extra arbeidsmarkttoeslagen, met name voor
leraren die werken op scholen en in regio’s waar een nijpend tekort aan leraren
is. Bijvoorbeeld op vmbo’s en mbo’s in de Randstad. Leraren zullen de gevolgen
van dit plan duidelijk voelen in hun portemonnee. In het voortgezet onderwijs
bijvoorbeeld gaan leraren er gemiddeld tien procent op vooruit.

 

Plezier in het vak
Om betere leraren voor de klas te krijgen – en om ervoor te zorgen dat leraren
zelf plezier in hun vak houden – komt er een groots opgezet scholingsfonds. Dit
stelt leraren in staat om bijvoorbeeld een masteropleiding te volgen. Verder
besteedt het kabinet ook aandacht
aan een prettige werkomgeving. Zo komt er meer ruimte voor scholen om conciërges
aan
te stellen. ‘Leraren zijn het cement van onze samenleving. Het is dan ook
belangrijk dat door dit pakket de ontwikkeling van het vak en vakkennis kan
worden verhoogd’, aldus Hamer.

 

Meester- gezelsysteem
Een deel van de investeringen brengt het onderwijs zelf op. Daarbij is
de last verdeeld over zoveel mogelijk sectoren. Basis-, voortgezet en middelbaar
beroepsonderwijs dragen bij, zonder dat er bezuinigd wordt op het lesgeven zelf.
De veelgebruikte regeling, die leraren boven de 52 vrijaf geeft met behoud van
salaris, is ongepast in een tijd dat het lerarentekort zo ernstig is. Beter is
het om oudere leraren aan de slag te houden, zeker als ze ruimte en tijd krijgen
om jongere collega’s te begeleiden. Voor dit ‘meester- gezelsysteem’ wordt een
nieuwe regeling in het leven geroepen.

Bescheiden bijdrage studenten
Een bedrag van ongeveer 100 miljoen wordt opgebracht door studenten meer te
laten bijdragen aan hun studie. De komende tien jaar gaat het collegegeld, nu
ruim 1500 euro jaarlijks met ruim twee tientjes extra omhoog. Dat vind ik een
bescheiden en terechte bijdrage. Studenten zijn als eerste de dupe als het
lerarentekort toeslaat. Als er geen behoorlijke leraar meer voor de klas staat
in het voortgezet onderwijs, wordt het lastig om vervolgens succes te hebben aan
de hogeschool of universiteit. De maatregel is vrijwel nihil vergeleken met de
verhalen die de afgelopen tijd de ronde deden. Vorige maand berichtten diverse
media dat ik van plan zou zijn de basisbeurs af te schaffen.