Plannen Wilders verwerpelijk

Plannen Wilders verwerpelijk

Door Frans Timmermans op 20 juni 2009 Delen  

Mijns inziens is het verkeerd om de plannen van de PVV-leider alleen af te
wijzen omdat ze praktisch onuitvoerbaar zijn of anderen er onmogelijk mee in zee
kunnen gaan. Ze zijn ook onfatsoenlijk en moreel verwerpelijk en dat moet helder
worden vastgesteld. Daarom heb ik een stuk geschreven in dagblad De Limburger,
dat u op deze site kan teruglezen.

Gerd Leers (CDA) vindt dat samenwerking met de PVV niet kan, omdat die partij
te ver afstaat van de beginselen van het CDA. Ger Koopmans (CDA) is groot
voorstander van samenwerking met de PVV, omdat hij de PVV-kiezers serieus wil
nemen. Twee onverenigbare standpunten in één partij. Nu denkt u natuurlijk dat
ik mij daarover ga verkneukelen. Dat doe ik niet, want de paradox binnen het CDA
is de paradox waar politiek en media al langer mee worstelen.

Neem het commentaar van de Volkskrant van afgelopen woensdag. De tweede
alinea begint met de zin: ‘Zo’n cordon sanitaire moet in principe worden
afgewezen. De PVV vertegenwoordigt een tamelijk grote en waarschijnlijk duurzame
groep kiezers die serieus genomen moet worden.’ Maar in de voorlaatste alinea
staat: ‘Als hij aan zulke standpunten vasthoudt, kunnen andere partijen
onmogelijk met hem in zee gaan.’ Ziedaar dezelfde twee zielen in één borst als
bij het CDA. Nu is het zo dat er in Nederland maar één iemand is die het heeft
over een cordon sanitaire en dat is Wilders zelf. Er zijn wel partijen die
aangeven dat een coalitie met Wilders uitgesloten is. Dat heeft niets te maken
met het al dan niet serieus nemen van zijn kiezers. Wel met het serieus nemen
van onze grondwet en de fundamenten van onze rechtsstaat.

De voorstellen die Wilders doet zijn in strijd met die grondwet en tasten
onze rechtsstaat aan. Of het nu gaat om het deporteren van landgenoten, het in
de knieën schieten van hooligans of het verbieden van boeken. De Volkskrant wil
toch niet impliceren dat je, omwille van de wens een groep kiezers serieus te
nemen, onze rechtsstaat opzij moet zetten? Het omgekeerde is eerder waar: je
neemt de kiezers serieus als je helder zegt dat je niet bereid bent de
rechtsstaat opzij te zetten en dus ook niet bereid bent met een partij in zee te
gaan die deze rechtsstaat wil schenden. Het is helemaal niet raar dat het CDA en
de Volkskrant zich in deze vreemde spagaat manoeuvreren. Het is dezelfde waarin
de politiek sinds Fortuyn is beland. Zelden werd Fortuyn inhoudelijk bevraagd of
tegengesproken, maar wel vaak weggezet als krypto-nazi, wat hij absoluut niet
was. Nu zie je het omgekeerde. Omdat we in aloude militaire traditie met de
vorige oorlog bezig zijn, willen we alles vermijden dat kan leiden tot een
herhaling van 2002 en hebben we vooral ernstig gekeken, begripvol geknikt en
toelichting gevraagd bij wat Wilders te berde bracht. Want oh wee, de kiezer zou
eens kunnen denken dat we zijn problemen niet serieus nemen.

Zo maakten we twee grote fouten. Ten eerste versterkten we Wilders in de rol
van ‘man van het volk die wel weet wat er speelt’ en gaven de impliciete
boodschap dat wij dat kennelijk niet wisten. Ga een paar dagen langs bij lokale
politici van de volkspartijen in het hele land en je ziet dat het lariekoek is.
Ten tweede zagen we door onze concentratie op de vorm over het hoofd dat Wilders
niet Fortuyn is. Hij heeft andere plannen. Die plannen, daar moeten we het over
hebben. Kijk er goed naar en je ziet dat ze niet deugen. Ik kies bewust een
morele kwalificatie, want een bijkomend element van onze kramp is dat we, omdat
we in 2002 alléén maar met morele oordelen kwamen, nu de moraliteit buiten haken
hebben geplaatst. Dat is onjuist. Het is verkeerd de plannen van Wilders alleen
af te wijzen omdat ze praktisch onuitvoerbaar zijn of anderen er onmogelijk mee
in zee kunnen gaan. Maar ze zijn ook onfatsoenlijk en moreel verwerpelijk en dat
moet helder worden vastgesteld. Dat is de kiezer serieus nemen.