Plannen voor meer maatwerk op school verder uitwerken

Plannen voor meer maatwerk op school verder uitwerken

Plannen voor meer maatwerk op school verder uitwerken
Foto Flickr / ninonatividad

Door Tanja Jadnanansing op 27 maart 2015 Delen  

Maatwerk op school voor alle kinderen, daar is eigenlijk iedereen wel voor. Maar hoe je dat bereikt, is een lastigere vraag. Voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller deed deze week een interessante suggestie om leerlingen op hun eigen niveau les te geven: het invoeren van een maatwerkdiploma. Een interessant plan, want volgens mij moeten we af van het ‘one size fits all’-principe in het onderwijs. Er zitten echter ook nog wel wat haken en ogen aan de plannen van Rosenmöller. Dus volgens mij is het nu belangrijk dat leraren, universiteitsdocenten, bestuurders, politici én leerlingen samen om tafel gaan om de plannen verder uit te werken.

Op dit moment is het curriculum voor bijna iedere leerling op de middelbare school hetzelfde. Als je op de Havo zit, volg je alle vakken op Havo-niveau. Deze eenduidige onderwijsniveaus (VMBO, Havo en VWO) brengen echter beperkingen met zich mee. Een middelbare scholier haalt immers altijd een diploma op het niveau van zijn of haar slechtste vak. Een voorbeeld: een VMBO-scholier die goed is in taal, maar niet in biologie, volgt beide vakken op hetzelfde VMBO-niveau. Maar als we deze leerling uit willen dagen het maximale uit zichzelf te halen, kan deze misschien beter op Havo-niveau taalonderwijs volgen en daar ook een diploma voor krijgen.

Kortom, met een maatwerkdiploma krijgt iedere leerling onderwijs op het eigen niveau en voldoende uitdaging op school. Ik voorzie echter ook nog wel wat problemen die moeten worden opgelost voor we dit systeem echt kunnen invoeren. Hoe moet het bijvoorbeeld met het vervolgonderwijs? Wat doe je met leerlingen die de ene helft van hun vakken op Havo-niveau hebben gevolgd en de andere helft op VWO-niveau. Die kunnen niet zomaar naar de universiteit. Daarnaast wil ik ervoor waken dat luie scholieren vakken op een lager niveau gaan volgen.

Meer maatwerk op school, daar moeten we wat mij betreft echt serieus naar toe. Laten we leren van de scholen die nu al experimenteren met lesgeven op verschillende niveaus. En laten we de plannen van Rosenmöller verder uitwerken, zodat iedere leerling maximaal wordt uitgedaagd op school en het beste uit zichzelf kan halen.