Plannen studiefinanciering niet sociaal

Plannen studiefinanciering niet sociaal

Door Tanja Jadnanansing op 15 februari 2012 Delen  

Deze week legt de regering haar plannen met de studiefinanciering aan de Tweede Kamer voor. Door deze plannen komt een stapeling van bezuinigingen terecht bij de studenten. Ook wordt het onderwijs moeilijker toegankelijk voor mensen met een laag inkomen en wordt er niet in het onderwijs geïnvesteerd, maar juist bezuinigd. De PvdA kan dan ook niet instemmen met het voorstel van de staatssecretaris. 

Het is rechtvaardig dat studenten meebetalen aan de opleiding die ze later in het leven een veel grotere kans biedt op succes en een mooi inkomen. Daarom pleitten wij in ons verkiezingsprogramma ook voor een sociaal leenstelsel.

Maar heel belangrijk daarbij is: zo’n bijdrage mag je alleen vragen als je investeert in het hoger onderwijs! Ook is het voor ons een basisvoorwaarde dat studeren toegankelijk blijft voor mensen met een beperkt inkomen. In de plannen van het kabinet is daarvan helaas geen sprake; zo wordt in deze kabinetsperiode netto bezuinigd op het onderwijs en wordt de regeling voor weigerachtige ouders (regeling voor kinderen die geen contact meer met hun ouders hebben) geschrapt.

De Partij van de Arbeid kan dit voorstel dan ook niet steunen. We laten dat duidelijk blijken aan de regering en zullen dit nogmaals duidelijk maken in het debat over deze plannen, dat voor de zomer in de Tweede Kamer gehouden wordt.