Aardwarmte dé kans voor onze energievoorziening

Aardwarmte dé kans voor onze energievoorziening

Door Diederik Samsom op 17 februari 2011 Delen  

Nederland moet zo snel mogelijk overschakelen op een duurzame energievoorziening. Een van de beste mogelijkheden voor duurzame energie, die bovendien goedkoop en schoon is en een grote potentie heeft, is aardwarmte. De PvdA komt daarom met een Aanvalsplan Aardwarmte (pdf) om in tien jaar tijd de hoeveelheid gewonnen aardwarmte fors te vergroten.

Rond 2020 loopt de Nederlandse gasvoorraad, waar we zo lang de vruchten van hebben geplukt, langzaam ten einde. Om niet volledig afhankelijk te worden van het Midden Oosten (olie/gas), Rusland (gas) of Kazachstan en Niger (uranium) én om de CO2-uitstoot terug te dringen (kolen) is een drastische groei van het aandeel duurzame energie nodig.

En juist daar hapert het Nederlandse beleid op dit moment. Het Kabinet verlaagde de doelstelling voor duurzame energie met meer dan 30%, stopte de stimulering van twee kansrijke technologieën zonne-energie en offshore wind en zette de investeringen in alle andere opties voorlopig in de ijskast. Investeringen in duurzame energie dreigen daardoor volledig stil te vallen en investeerders zoeken hun heil in buurlanden waar wel een ambitieus beleid wordt gevoerd. Daarmee is het gekozen beleid niet alleen slecht voor het milieu, maar ook slecht voor economie en innovatie.

De PvdA komt daarom met een Aanvalsplan Aardwarmte (pdf) om in tien jaar tijd de hoeveelheid gewonnen aardwarmte fors te vergroten. TNO heeft berekend dat er in de Nederlandse ondergrond voldoende warmte is opgeslagen, 38.000 PetaJoule (PJ), om alle huizen en kassen in Nederland voor 95 jaar van warmte te voorzien.

Aardwarmte, of geothermie, is het winnen van warmte uit diepe lagen van de aarde. Tussen de 1500 en de 3000 meter zit in waterlagen warmte opgeslagen dat tussen de 55-80 graden is. Ideaal dus om huizen en kassen mee te verwarmen en – op termijn, met nieuwe technieken – zelfs geschikt om stroom mee op te wekken.

Op dit moment wordt aardwarmte nog nauwelijks gestimuleerd. Met het huidige beleid zal vanaf 2020 slechts 3 PJ worden opgewekt. De PvdA wil dat dat minimaal vijf keer zoveel is. Kortom, in 2020 moeten 375.000 huizen van warmte worden voorzien. Daarna kan dat versneld worden zodat tien jaar later 10% van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie uit aardwarmte kan worden opgewekt. Evenveel als een grote kolencentrale. Maar dan helemaal schoon.

In Nederland lijkt na een aarzelend begin de ontwikkeling van aardwarmte de komende tijd van de grond te kunnen komen. Maar daarvoor moeten wel een aantal belemmeringen worden opgeruimd en op onderdelen zekerheid aan investeerders worden geboden. De PvdA stelt daartoe in het aanvalsplan vijf concrete maatregelen voor.

 PvdA Plannen Voor Aardwarmte