Plannen gokzender niet verstandig

Plannen gokzender niet verstandig

Door Mei Li Vos op 19 november 2013 Delen  

De PvdA heeft het nieuws dat televisiemaatschappij SBS een gokzender wil opzetten met kritische blik ontvangen. Aanbod schept vraag en een gokzender op tv is laagdrempelig en zal ongetwijfeld tot meer gokken leiden. Dit vind ik een zorgwekkende ontwikkeling. Daarom heb ik de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om opheldering gevraagd. Het voorkomen van gokverslaving moet centraal staan in ons kansspelbeleid. Het toestaan van tv-reclame voor (online) gokken is dan ook niet verstandig. Ik wil graag weten of de staatssecretaris van plan is om actie te ondernemen.

Lees mijn Kamervragen hier:

  1. Kent u de berichten “Wie staat er straks achter de roulettetafel?” en “Grote zorgen om gokzender” (Algemeen Dagblad, 16 en 18 november 2013)?
  2. Deelt u de mening dat de regering ook ten aanzien van het kansspelbeleid vooral het algemeen belang moet dienen en dat naast het tegengaan van criminaliteit, het voorkomen van gokverslaving daarbij de boventoon dient te voeren? Zo nee, waartoe dient uw kansspelbeleid dan wel?
  3. Deelt u de mening dat het via een tv-kanaal aanbieden van gokspelen dan wel het doorgeleiden via een tv-kanaal naar een online goksite niet past in een gokbeleid dat bovenmatig gokgedrag dient te voorkomen? Zo ja, welke conclusies trekt u hier uit als het gaat om het op termijn verstrekken van vergunningen voor online gokken? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat als er één schaap over de dam is, er mogelijk meer tv-zenders zullen komen die een gokkanaal willen uitbaten? Zo ja, is dat dan een reden te meer om deze ontwikkeling tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
  5. Staat artikel 4a van de Wet op de Kansspelen en de bepalingen daarin ten aanzien van de plicht van vergunninghouders om gokverslaving te voorkomen, de plicht om terughoudend reclame voor gokken te maken, het maken van tv-reclame voor (online) gokken in de weg? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom wordt er voor gokken een andere afweging gemaakt dan voor andere verslavende producten zoals alcohol of tabak?
  6. Indien artikel 4a van de Wet op de Kansspelen of de daarin genoemde algemene maatregel van bestuur het reclame maken voor online gokken op tv niet expliciet verbieden, wilt u dan de regelgeving zodanig aanpassen dat dit wel verboden wordt? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  7. Gaat u in uw aangekondigde wet waarmee online gokken legaal wordt, beperkingen aanbrengen ten aanzien van de aard van de aanvragers voor een vergunning, bijvoorbeeld door vergunningen aan tv-zenders te onthouden? Zo nee, waarom niet?
  8. Gaat u in uw aangekondigde wet, het aantal te verlenen vergunningen aan een maximum verbinden? Zo ja, aan welk aantal wordt gedacht? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt zich dat tot het regeringsbeleid ten aanzien van het voorkomen van bovenmatig gokgedrag?