Plan metamorfose intensieve veehouderij

Plan metamorfose intensieve veehouderij

Door Tjeerd van Dekken op 6 juni 2012 Delen  

De PvdA wil een metamorfose van de intensieve veehouderij in Nederland. Aan megastallen moet een einde komen door alle stallen in het vervolg aan strenge eisen voor volksgezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn te onderwerpen. Stallen moeten gaan vallen onder een ‘sterrensysteem’, vergelijkbaar met het Beter Leven-keurmerk. 

Wij willen een andere, duurzame koers voor de intensieve veehouderij. Dat betekent een einde aan megastallen in de huidige vorm. Stallen mogen wat ons betreft alleen bestaan als zij voldoen aan minimumeisen voor duurzaamheid, volksgezondheid en dierenwelzijn. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor koeien om in de wei te lopen. Stallen krijgen een ster zodra zij hieraan voldoen. Voldoen zij niet, dan is het klaar. Zonder ster geen stal.

Met dit plan wil de PvdA een duurzaam alternatief bieden voor het plan van Bleker over de intensieve veehouderij. De PvdA vindt dat plan volstrekt onvoldoende. Bleker laat hiermee de problemen die megastallen veroorzaken voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn volledig op zijn beloop. Bleker heeft niets geleerd van het verleden, dat is met deze brief pijnlijk duidelijk. Hij belooft een Noodwet, en komt vervolgens met slechts een convenant dat de lading van het probleem rondom megastallen totaal niet dekt. Dat is onverantwoord. Wat ons betreft mag een nieuw kabinet Blekers huiswerk opnieuw doen, met ons alternatief als leidraad. En tot die tijd geen megastal erbij.

Megastallen vormen een direct gevaar voor de volksgezondheid, doen inbreuk op het dierenwelzijn, veroorzaken stank en overlast voor omwonenden, en zijn slecht voor het milieu. Het sterrensysteem moet aan deze problemen een einde maken. Als het aan de PvdA ligt, moeten bedrijven per direct aan de minimumeisen voldoen, maar moeten ze in komende jaren extra sterren verdienen met dierenwelzijnsmaatregelen, milieumaatregelen en toenemende ruimte voor uitloop. De eisen moeten hoog zijn, en verschuiven in de tijd: steeds duurzamer worden, ambitie laten zien, innovatie uitlokken. Een sterrensysteem biedt die uitdaging. Wij kiezen voor een innovatieve, duurzame veehouderij in Nederland, en anders niet.