Minister omarmt PvdA-plan tegen scooteroverlast

Minister omarmt PvdA-plan tegen scooteroverlast

Door Sharon Dijksma op 8 september 2011 Delen  

De PvdA pleit al langer voor een scherper lik-op-stukbeleid tegen scooteroverlast. Ons voorstel daartoe kon eind vorig jaar al rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, maar de daaropvolgende brief van de betrokken ministers stelde teleur. Ik heb daarom ons eigen plan van aanpak (pdf) aangescherpt. Naast hogere boetes en het eerder in beslag nemen van opgevoerde scooters, wordt voor scooterjeugd wat ons betreft het principe van ‘Two strikes you’re out’ ingevoerd. Minister Opstelten heeft vandaag toegezegd dat hij dit PvdA-plan gaat uitvoeren.

1. Hogere boetes en frequentere controles op overtreding maximumsnelheid
De belangrijkste aanbeveling die de minister doet in haar reactie op onze motie bestaat uit het verkleinen van de meetmarges bij overschrijding van de maximumsnelheid. (Nu wordt een snorscooter die 25 kilometer mag rijden pas bekeurd bij een snelheid op de rollentestbank van 39 kilometer per uur. Het is winst dat de minister voorstelt om eerder te kunnen bekeuren bij te hoge snelheden. We missen echter bij de voorgestelde stappen geen streefcijfers/termijnen terug. Een concreet voorstel zou kunnen zijn dat binnen een jaar minimaal 85% van de snorscooters zich houdt aan de maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. De PvdA vindt dat hogere boetes in combinatie met een aantal andere handhavingmaatregelen (zoals bijvoorbeeld frequentere politiecontroles) effectief zou kunnen zijn.

2. Aanpak en voorkomen scooterovervallen
Er worden meer scooters gestolen dan personenauto’s. De scooters worden dikwijls ook gebruikt voor overvallen en straatroof. De ministeries I&M en Justitie moeten samen én in overleg met de gemeenten de straatroof met gebruik van scooters harder aan pakken door inbeslagname van de scooters en rijverbod voor de betrokken bestuurders. Daarnaast moeten de winkelgebieden minder toegankelijk gemaakt worden voor scooters.

3. Rijontzegging / intrekken brommerrijbewijs na asociaal rijgedrag
‘Two strikes you’re out’ – De PvdA wil het zgn. puntenrijbewijs invoeren voor scooterrijders. Daarbij willen wij dat het brommerrijbewijs niet bij 3 strafpunten (zoals het nu is geregeld bij het beginnersrijbewijs) wordt ingenomen, maar al bij twee strafpunten.

4. Opvoeren aanpakken
Binnen de branche is al jaren een anti-opvoerconvenant van kracht, op straffe van royement als BOVAG-lid en als dealer van betreffende merken. Maar dit is niet waterdicht en overal is aan opvoersetjes te komen. Wij willen dat de politie beter controleert op snelheidsovertredingen, strikter handhaaft en het kentekenbewijs inneemt van scooters die technisch niet in orde blijken. De eigenaar mag dan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer de originele staat van zijn tweewieler gaan aantonen. Op die manier wordt de kleine groep scooteraars die op deze manier overlast veroorzaakt doelgericht aangepakt.

5. Positie scooters op fietspaden
De minister laat de discussie over de plaats op de rijbaan helemaal over aan de gemeenten (die vervolgens, zie Amsterdam, terugverwijzen naar het Rijk… en daarvoor hebben we juist de minister opgeroepen om met een actieplan te komen!). Wij betreuren dat de minister geen landelijke veranderingen wenst over de plaats van de scooter op de weg. Nu is het maar afwachten of gemeenten waarin veel scooteroverlast bestaat, zoals Amsterdam, over zullen gaan tot een lokale proef om scooters van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen. De PvdA wil voorstellen dat de minister zich actief gaat bemoeien met het doen van proeven en monitoren.

6. Landelijke database voor gestolen scooters
In het eerste halfjaar van 2010 is het aantal gestolen bromfietsen en scooters gestegen met maar liefst 25%. Van de gestolen bromfietsen en scooters werden er slechts 1 op de 5  teruggevonden. Alle gestolen scooters worden net als auto’s landelijk geregistreerd in de  politiesystemen. De aangiftes kunnen niet altijd door een andere politieregio’s  worden gelezen. De PvdA pleit voor verbetering en uniformering van de registratie van gestolen scooters en een echt landelijke database voor gestolen scooters dat eenvoudig  toegankelijk is (met kenteken, identificatie nummer of bijzondere kenmerken). Op deze manier moet het niet al te makkelijk meer zijn om een gestolen scooter naar een andere regio te verplaatsen en de pakkans tot nul te reduceren.