Pesten op het werk aangepakt

Pesten op het werk aangepakt

Pixabay / Counselling

Door John Kerstens op 27 september 2016 Delen  

Pesten. Het is weliswaar kinderachtig (vaker nog ronduit gemeen), maar het gebeurt niet alleen op het schoolplein of in de klas. Ook volwassenen maken zich er schuldig aan, op het werk bijvoorbeeld. Een op de zes werknemers wordt gepest, door collega’s en/of hun leidinggevende. En dat heeft verstrekkende gevolgen: in de eerste plaats voor het slachtoffer natuurlijk, maar ook voor de samenleving als geheel. Ziekteverzuim als gevolg van pesten kost ons als samenleving jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro. Daarom heb ik, na gesprekken met slachtoffers die de gevolgen van pesten soms jarenlang met zich meedragen, eind 2014 het initiatief genomen om pesten op het werk hoog op de politieke agenda te krijgen.

En dat is gelukt: de na mijn oproep gestarte grote bewustwordingscampagnes als bijvoorbeeld ‘Moet toch kunnen?‘ worden nu gevolgd door concrete maatregelen. Daar heb ik stevig op aangedrongen: weten wat pesten doet met mensen is stap één, maar voor het voorkómen en aanpakken ervan is meer nodig. Op de werkvloer, in bedrijven. Dáár moet het gebeuren.

Gisteren presenteerde minister Lodewijk Asscher daartoe een concreet actieplan. Daarmee worden belangrijke acties in gang gezet. Acties die bedrijven, werknemers en leidinggevenden handvatten geven voor een concrete aanpak. Acties die bijvoorbeeld ondernemingsraden ondersteunen. Acties ook als bijvoorbeeld de inzet van een speciaal Actieteam en extra controles van de Inspectie SZW, waarbij bedrijven die bewust niets doen tegen pesten hard worden aangepakt.

Tenslotte: op mijn verzoek is ook gekeken naar de mogelijkheid om pesten op te nemen in het Wetboek van Strafrecht. Volgens de minister bieden zowel de Arbowet als het strafrecht nu al (zij het via een aantal omwegen) mogelijkheden om pesters aan te pakken. Op zich klopt dat, maar ik ben er van overtuigd dat van het strafbaar stellen van pesten (zoals dat ook in een aantal andere landen is gebeurd) een nog sterkere werking uitgaat. Zodat pesters wel tien keer nadenken en als ze dat niet doen via de rechter kunnen worden aangepakt. Wordt vervolgd dus.

Berichten