Pensioenstelsel wordt toekomstbestendig

Pensioenstelsel wordt toekomstbestendig

Door Henk Nijboer op 18 december 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid is verheugd dat de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiepartijen VVD en PvdA elkaar hebben gevonden in de wens om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Omdat mensen steeds ouder worden en langer doorwerken hoeven zij jaarlijks minder pensioenpremies af te dragen om uiteindelijk eenzelfde pensioen op te bouwen.

Door deze afspraken krijgen werknemers hogere nettolonen en hebben zij meer te besteden. Bovendien worden voor zzp’ers betere mogelijkheden gecreĆ«erd om een goed pensioen op te bouwen. Ook delen we eerlijk: we letten vooral op de kleinere pensioenen. Van mensen met hogere inkomens dan 100.000 euro (ongeveer 3 keer modaal) wordt verwacht dat zij financieel zelfredzaam zijn. De huidige fiscale vrijstelling wordt voor hen sterk versoberd. Het pensioenakkoord zorgt ervoor dat de economie een extra steun in de rug krijgt en huidige en volgende generaties kunnen rekenen op een goed pensioen.

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld, gebaseerd op collectiviteit en solidariteit. Mensen worden steeds ouder en langer doorwerken is daarom noodzakelijk om het stelsel klaar te maken voor de toekomst. De PvdA is blij dat met deze afspraken mensen kunnen blijven rekenen op een goed pensioen.

Concreet gaat het om de volgende maatregelen:

• Premiewaarborgen en toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB). Er worden
negen waarborgen geïntroduceerd om te zorgen dat de aanpassing van de pensioenopbouw ook leidt tot een daadwerkelijke daling van de pensioenpremies en daarmee tot hogere nettolonen. Hogere nettolonen verbeteren de koopkracht en geven mensen meer ruimte om zelf te kiezen tussen sparen en consumeren

• Aanpassing opbouw- en premiepercentages. Het opbouwpercentage wordt vastgesteld op 1,875%. Omdat mensen steeds ouder worden en langer doorwerken hoeven zij minder verplicht pensioen opzij te zetten. Met het nieuwe opbouwpercentage kan met 40 jaar opbouwen een pensioen worden gerealiseerd van 75% van het gemiddelde verdiende loon tijdens het werkzame leven.

• Versterking positie zzp’ers. De mogelijkheden tot pensioenopbouw voor zzp’ers worden makkelijker en aantrekkelijker. Zo komt er een regeling die het pensioenvermogen beschermt in geval van een beroep op de bijstand en krijgen zzp’ers betere mogelijkheden om bij hun oude pensioenfonds te blijven.

• Toekomst pensioenstelsel. Als onderdeel van een brede dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel zal de Sociaal Economische Raad worden gevraagd een advies te geven. Ook zal worden gekeken of de pensioenpremies kunnen worden ingezet voor aflossing van de eigen woning.

De PvdA is verheugd over deze afspraken. Met deze voorstellen kunnen mensen blijven rekenen op een goed pensioen, wordt het economisch herstel ondersteund, wordt de fiscale ondersteuning van pensioenopbouw van inkomens boven de 100.000 euro fors versoberd en wordt een bijdrage geleverd aan de toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel. Zo leggen we de basis voor een sterke en sociale economie op korte en op lange termijn.

Lees meer over het pensioenakkoord >