Pensioenen niet verlaagd

Zware beroepen op agenda Tweede Kamer

Pensioenen niet verlaagd

Foto Pixabay / MichaelGaida

Door John Kerstens op 27 januari 2017 Delen  

Nog maar een paar maanden geleden bestond de vrees dat pensioenfondsen de pensioenen van heel veel mensen zouden moeten verlagen. Uit een vandaag door staatssecretaris Jetta Klijnsma naar de Tweede Kamer gezonden brief blijkt dat gelukkig niet nodig te zijn. Door een combinatie van positieve beleggingsresultaten en een iets hogere rente zijn de zogenaamde ‘dekkingsgraden’ van pensioenfondsen gestegen en hebben ze dus meer geld in kas om (toekomstige) pensioenen uit te betalen. Overigens had het kabinet eerder al maatregelen getroffen om pensioenkortingen zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is goed nieuws, zeker als je het vergelijkt met andere landen (waar veelal veel minder aanvullend pensioen wordt opgebouwd), want daar moet wel stevig worden gekort.

In een pensioendebat in de Kamer deze week (waarbij 50plus overigens verstek liet gaan, net zoals de PVV dat in een soortgelijk debat vorige week al deed), heb ik een stevig pleidooi gehouden voor mogelijke extra maatregelen om ook mensen die op jonge leeftijd (zijn) gaan werken, zwaar werk doen en daarvoor geen supersalaris ontvangen ‘fit de finish te laten halen’. Een motie die ik daarover indiende, is door de staatssecretaris overgenomen.

De staatssecretaris is inmiddels ook aan de slag met een ander verzoek van de PvdA: het in kaart brengen van welke werkenden geen of nauwelijks pensioen opbouwen. Door de flexibilisering op de arbeidsmarkt worden dat er steeds meer. En dat is een slechte zaak: door de combinatie van een welvaartsvast ‘staatspensioen’ (de AOW) en een daarbovenop opgebouwd aanvullend pensioen is de armoede onder ouderen in Nederland zowat het laagst van de hele wereld. En dat wil de Partij van de Arbeid graag zo houden.