Pensioenakkoord: kabinet komt aan eisen PvdA tegemoet

Pensioenakkoord: kabinet komt aan eisen PvdA tegemoet

Door Job Cohen op 7 december 2011 Delen  

De Partij van de Arbeid heeft ervoor gezorgd dat mensen die lang hebben
gewerkt voor een laag inkomen toch op hun 65ste met pensioen kunnen, zonder of
met een beperkte korting. Dat is sociaal. Nu en in de toekomst. Minister Kamp
gaat dat mogelijk maken met een extra inkomensafhankelijke werkbonus tot 150
procent van het minimumloon. Met de uitwerking van het pensioenakkoord
voert
het kabinet de eisen van de PvdA uit
.

De PvdA vraagt van iedereen een bijdrage naar vermogen aan de samenleving.
Mensen die graag een bijdrage willen leveren, maar echt niet meer kunnen, worden
daarbij ontzien en kunnen eerder stoppen met werken. Dat geldt ook voor mensen
die tientallen jaren hebben gewerkt voor een laag inkomen.

Ook in de toekomst willen we goed onderwijs en goede zorg kunnen garanderen.
Met steeds minder jongeren en meer ouderen betekent dat langer doorwerken. Dat
levert de menskracht en de middelen op om ook voor onze kinderen een eerlijke
samenleving te bewerkstelligen. Dat kan ook, want we beginnen later met werken
en worden steeds ouder.

Deze uitwerking staat los van het pensioengedeelte. Voor de PvdA is het van
groot belang dat het
pensioenakkoord ‘generatieproof’ is
. Het moet eerlijk delen worden tussen
jong en oud. De uitwerking van dit onderdeel komt later aan de orde, en dat
zullen wij dan weer scherp beoordelen.

Delen: