Pensioenakkoord aangepast aan wensen PvdA

Pensioenakkoord aangepast aan wensen PvdA

Door Roos Vermeij op 16 september 2011 Delen  

In het Kamerdebat over het pensioenakkoord heeft het kabinet alle PvdA-eisen overgenomen. Zo komt er een overbruggingsregeling; een vervroegde AOW voor mensen die na hun 61e onvrijwillig aan de kant komen te staan. De werkbonus waarmee doorwerken wordt gestimuleerd, wordt voor de lage inkomens nog eens met 1200 euro verhoogd. En mensen die AOW met een klein pensioen gaan ontvangen en lang gewerkt hebben kunnen toch met 65 eruit. De korting op hun AOW is dankzij de PvdA van acht procent terug gebracht naar drie procent. Wij staan voor het resultaat dat we voor jong en oud hiermee hebben bereikt.

Als je er behoefte aan heeft, lichten wij ons standpunt graag persoonlijk aan je toe. Stuur een mailtje met je telefoonnummer aan pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, dan nemen wij contact met je op.

Ook in de toekomst willen wij goed onderwijs en goede zorg. Met steeds minder jongeren en meer ouderen betekent dit dat we langer moeten doorwerken. Daarom heeft de PvdA al eerder gekozen voor een verhoging van de AOW-leeftijd naar 67. Mensen die dat best zouden willen maar echt niet kunnen, moeten daarbij worden ontzien.

Naast de bovengenoemde toezeggingen mogen pensioenfondsen niet speculeren op de gouden bergen van morgen en in slechte tijden kunnen de werkgevers niet buiten schot blijven voor de pensioenrisico’s. De verdeling van de risico’s over de generaties wordt eerlijker gemaakt.

Minister Kamp heeft al deze punten overgenomen en zal, voordat we de wetgeving behandelen, de uitwerking in een brief aan de Kamer voorleggen.