Partijbestuur achter aanbevelingen Tichelaar

Partijbestuur achter aanbevelingen Tichelaar

Door Hans Spekman op 24 oktober 2012 Delen  

Het Partijbestuur heeft deze week het rapport van Jacques Tichelaar over de situatie binnen de PvdA Groningen in ontvangst genomen. De aanbevelingen die de heer Tichelaar hierin doet, worden door het Partijbestuur volledig overgenomen. Het rapport en de aanbevelingen zijn eerder deze week besproken met de meest betrokkenen. De fractie en de aanwezige bestuursleden, onder wie de afdelingsvoorzitter, hebben daarbij steun gegeven aan de uitvoering hiervan. Daarmee is de eerste stap gezet naar een beter en transparanter functionerende afdeling.

Op 2 oktober is door voorzitter Piet Boekhoudt van de PvdA Groningen verzocht om een interventie van het Partijbestuur. Dit naar aanleiding van de ontstane situatie binnen de partij na de val van het Groningse college van B&W. Op 3 oktober is heeft het Partijbestuur aan Jacques Tichelaar gevraagd een inventarisatie te maken van de situatie. Aan alle betrokkenen is gevraagd steun uit te spreken voor dit proces, ook wanneer dit eventueel tot personele consequenties zou leiden. De afgelopen weken heeft de heer Tichelaar gesproken met tal van mensen binnen de afdeling, het afdelingsbestuur, de fractie en de (afgetreden) PvdA-wethouders. Deze gesprekken hebben geleid tot het woensdag verschenen rapport (pdf).

Het rapport spreekt van een grote behoefte aan ingrijpende veranderingen. Voorstellen hiervoor levert het rapport ook aan. Een moeilijk besluit is dat van personele aard. Om werk te kunnen maken van een noodzakelijke cultuurverandering binnen de Groningse gemeentepolitiek, wordt voorgesteld dat de fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter hun positie ter beschikking stellen. Daarnaast zal men op zoek gaan naar nieuwe wethouders in het deze week te vormen college. Dit is geen gemakkelijke keuze voor de partij en de betrokkenen.

Alle vier hebben het hart op de juiste plaats en wij zijn hun allen dankbaar voor hun jarenlange inzet. Frank de Vries heeft in de afgelopen tien jaar, als raadslid, fractievoorzitter en wethouder veel voor Groningen betekend, met name op het gebied van wijkvernieuwing. Elly Pastoor, na een jarenlange carrière in het onderwijs pas twee jaar wethouder, drukte met hart en ziel een stevig sociaal stempel op haar beleid. Arjan de Rooij wist met bevlogenheid vaak tot het uiterste te gaan voor partij en stad. En Piet Boekhoudt, die zich heeft ingezet voor vernieuwing binnen de partij.

Het Partijbestuur erkent dat dit een stevig besluit is, dat zijn impact zal hebben op de betrokkenen en de afdeling als geheel. Maar nadat twee eerdere rapporten onvoldoende effect hebben gehad, zien wij geen alternatief. Daarom acht het Partijbestuur de uitvoering van deze aanbevelingen noodzakelijk voor een gezonde toekomst van de PvdA Groningen. Op deze manier krijgt de afdeling de kans om effectief te werken aan verdere ontwikkeling van zichzelf, haar leden en een beter gemeentelijk bestuur.

Analyse van de situatie binnen de PvdA in Groningen (pdf) >

Delen: