Geef gemeenten meer zeggenschap over sociaal beleid

Geef gemeenten meer zeggenschap over sociaal beleid

Door De Redactie op 27 januari 2010 Delen  

Lokale overheden moeten meer zeggenschap krijgen om het eigen sociaal beleid vorm te geven en uit te voeren. Een verdere decentralisatie van de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) is daarbij hard nodig. Dat is een van de punten die negen lokale PvdA-bestuurders bepleiten in een pamflet dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker.

In het pamflet ‘Eenvoud en Daadkracht’ komen de PvdA-wethouders en burgemeester met een aantal plannen om mensen die zorg nodig hebben makkelijker te helpen dan nu mogelijk is. Zo willen zij één loket waar mensen terecht kunnen als zij vragen hebben over bijzondere zorg, speciaal onderwijs, schuldhulpverlening of onderdak. Nu is dat aanbod nog veel te veel versnipperd en verknipt in afzonderlijke regelgeving en gescheiden verantwoordingslijnen.

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, schrijven de PvdA-bestuurders. Om dat ideaal te realiseren heeft de ene mens meer ondersteuning nodig dan de andere. Door het woud van de huidige regels blijkt het onuitvoerbaar om te bereiken dat iedereen kan meedoen. Mensen raken de weg kwijt en bij iedere nieuwe oplossing neemt de bureaucratie toe. Volgens de PvdA’ers is een overheid nodig die in de buurt van mensen oplossingen kan verzorgen. Oplossingen die aansluiten bij wat mensen wel kunnen. En dat is bij uitstek de gemeente.

Een wijkgerichte aanpak is nodig, schrijven de bestuurders, waardoor echt ín en met de eigen kracht van de mensen in de wijk gewerkt wordt. Zo kunnen wijkcoaches als een sociale huisarts met een één op één relatie bewoners helpen en ondersteunen. Daarmee kunnen liefst 25 regelingen worden samengevoegd tot één. Dat is eenvoud en daadkracht.

Tweede-Kamerlid Agnes Wolbert spreekt van een prima initiatief. ‘Onze wethouders moeten laten zien hoe ze de menselijke maat weer terug weten te brengen in de gemeentelijke aanpak van wonen, welzijn en zorg. Ik snap heel goed dat ze daarvoor op den duur meer taken uit de AWBZ overgeheveld moeten krijgen. We moeten van de versnippering af en samenvoegen van verschillende functies en sturing uit één hand  is daarvoor echt nodig. Mensen hebben nu het gevoel van loket naar loket te worden gestuurd.‘

De negen ondertekenaars van het pamflet ‘Eenvoud en Daadkracht’ zijn de PvdA-wethouders Gerda van den Berg (Leiden), Otwin van Dijk (Doetinchem), Edo Haan (Zoetermeer), Jantine Kriens (Rotterdam), Ed Wallinga (Enschede), Johanna Haanstra (Almere), Tom Horn (Haarlemmermeer) en Albert de Vries (Middelburg) en burgemeester Bert Creemers (Waddinxveen).

Lees het volledige pamflet hier >

Delen: