Pal voor kunst

Pal voor kunst

Door Jetta Klijnsma op 23 september 2011 Delen  

Dit kabinet gaat beroerd om met de kunsten in Nederland. We hebben veel om
trots op te zijn maar dit kabinet wil vooral snoeien in zogenaamde ‘linkse
hobby’s’. Dat is onverantwoord. De toon waarop de kunsten worden weggezet is
onacceptabel. Het gaat ook allemaal pijlsnel; daardoor kan er niet goed op de
bezuinigingen worden geanticipeerd. Bovendien wordt er vooral gekozen voor
topgezelschappen; de talentontwikkeling staat onder druk en productiehuizen
krijgen geen geld meer.

Deze ontwikkelingen waren ook de reden dat ik op Prinsjesdag
een
fraaie hoed
wilde lenen van het Theater Instituut Nederland. Door deze hoed
te dragen, die eerder figureerde in de operaproductie Dido en Aeneas uit 1976
van de Nederlandse Operastichting, wil ik duidelijk maken dat er zoveel moois te
zien en te horen is in Nederland.

Ik wil hiermee ook een statement maken tegen de afbraak van culturele
instellingen als het TIN en de
harde toon waarop het debat daarover gevoerd wordt door dit kabinet.

Door de naweeën van de bankencrisis moet er helaas worden bezuinigd en
daaraan kunnen de kunsten niet geheel ontkomen. Maar de voorgenomen
bezuinigingen op de podiumkunsten en de beeldende kunsten zijn zeven maal zo
hoog als over de andere rijksuitgaven en daarmee disproportioneel. Ze staan
haaks op de visie die de PvdA heeft over de rol van de kunsten in een
samenleving. Cultuur kan mensen binden, kan een maatschappij mooier en meer open
maken. Door de kunsten leer je kritisch denken. Het is belangrijk dat alle
Nederlanders, zonder drempel, kunnen genieten en leren van de kunsten.

De Cultuurkaart laat jaarlijks 900 000 Nederlandse scholieren kennis maken
met kunst en cultuur en is daarom van grote maatschappelijke waarde. De kaart
mag daarom niet verloren gaan. Evenmin mogen jeugdtheater en jeugddans onder
vuur liggen. Voor de popmuziek moet ruimte blijven. De Partij van de Arbeid wil
daarom de bezuinigingen vier maal zo laag doorvoeren als nu door het kabinet
voorgesteld.

De PvdA accepteert voor 2012 niet meer dan 10 miljoen bezuinigingen. Voor de
jaren daarna in een oplopende reeks naar een structurele bezuiniging van 50
miljoen in plaats van de voorgenomen 200 mln. Dat betekent een veel geringer
generieke korting dan de voorgenomen 5% en een aanzienlijk lagere bezuiniging op
de basisinfrastructuur dan de voorgenomen 123 mln.

Daarnaast wil de PvdA de Btw-verhoging (van 6 naar 19%) op podiumkunsten
terugdraaien. Die verhoging is strijdig met alle economische wetten over de
versterking van de eigen kracht van de sector. Daarmee is op jaarbasis een
bedrag gemoeid van 70 mln. De financiële dekking voor deze plannen wordt
gevonden in een verhoging van het belastingtarief voor jaarinkomens boven €
150.000.

De PvdA staat pal voor kunst en cultuur voor álle Nederlanders en niet alleen
voor de elite.