Pak winkeldief stevig aan

Pak winkeldief stevig aan

Door Jeroen Recourt op 15 juli 2010 Delen  

Detailhandel Nederland
constateert
dat het aantal winkeldiefstallen stijgt
. Dat moet dringend anders: door
blijvend in te zetten op het voorkomen ervan, maar ook door een stevige aanpak
van winkeldieven. Ik vind het redelijk om de boetes te verhogen en de gemaakte
kosten op de dief te verhalen. Zo voelt de dader de gevolgen van een diefstal
zelf. Tegelijkertijd moeten winkeleigenaars ongehinderd aangifte kunnen doen.
Daarom mag er best een bezem door de papierwinkel die erbij komt kijken.

Natuurlijk, voorkomen is beter dan genezen. Daarom blijft preventie
belangrijk. Helaas leert de werkelijkheid dat er altijd mensen zijn die over de
schreef gaan. Ik vind dat we als samenleving duidelijk moeten maken dat je daar
niet mee wegkomt. Daarom moet de wet strak gehandhaafd worden en zijn stevige
sancties waar nodig gewenst. Daders moeten weten dat ze fout zitten.

Mensen die zich een eerste keer misdragen komen er met een boete van af. Net
als Detailhandel Nederland ben ik van mening dat de boetes voor deze
‘first-offenders’ te laag zijn, waardoor de afschrikwekkende werking die ervan
uit zou moeten gaan verloren gaat. Daardoor kunnen potentiële daders het idee
krijgen dat diefstal loont. Ik geloof dat we van meet af aan helder moeten maken
dat niets minder waar is.

Dat kan onder meer door de rekening bij de daders neer te leggen.
Detailhandel Nederland heeft becijferd dat de schade als gevolg van
winkeldiefstallen het afgelopen jaar opliep tot 325 miljoen euro. Als je de
dieven laat opdraaien voor die kosten, komen ze erachter dat winkeldiefstal een
ernstige zaak is. Een aanpak die mij niet meer dan redelijk lijkt. Ik kan er dan
ook kort over zijn: een winkelier mag niet meer last hebben van de diefstal dan
de dief die in de kraag wordt gevat.

Het zou daarom ook helpen als we het doen van aangifte gemakkelijker maken
voor winkeleigenaars. Zij hebben het immers al druk genoeg met het draaien van
hun zaak. Als ze dan ook nog slachtoffer worden van diefstal, moeten ze op een
eenvoudige manier aangifte kunnen doen. Ik kan me voorstellen dat het
verschrikkelijk naar is om bestolen te worden en vervolgens een urenlang proces
te moeten doorlopen, voor je ook maar aangifte kunt doen. Daarom denk ik dat we
snel op zoek moeten naar nieuwe mogelijkheden, zoals aangifte via internet. Dan
kan de politie snel in actie komen en hoeft de winkelier niet op te zien tegen
een hoop bureaucratische rompslomp.