Pak oneerlijke concurrentie op arbeidsmarkt stevig aan

Pak oneerlijke concurrentie op arbeidsmarkt stevig aan

Door John Kerstens op 21 augustus 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid wil af van de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt, die is ontstaan doordat bij de inzet van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa massaal de cao-lonen worden ontdoken. De regels die sociale partners in cao’s hebben afgesproken worden bij deze werknemers volstrekt niet nageleefd.

Het gevolg is dat in een aantal sectoren, zoals de bouw, oneerlijke concurrentie op de arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Dit gaat ten koste van de Nederlandse collega en de algemene arbeidsvoorwaarden.

Deze werknemers uit de zogeheten MOE-landen hebben zelf weinig mogelijkheden hebben om onderbetaling aan de kaak te stellen. Komt het al tot een juridische procedure, dan duurt die erg lang. De uitspraak komt meestal binnen nadat de werknemers en het betrokken bedrijf alweer zijn vertrokken.

Ook de goede werkgevers, die zich netjes aan de cao-afspraken houden, worden het slachtoffer van deze oneerlijke concurrentie.

Daarom stelt de PvdA het volgende voor:

• Net als in Duitsland en Finland wordt de arbeidsinspectie ingezet op handhaving van cao-afspraken op het gebied van beloning.

• Er komt een lik-op-stukbeleid: de arbeidsinspectie kan stevige boetes opleggen voor het niet naleven van cao-loonafspraken. Wanneer de werkgever het niet eens is met de opgelegde boete, kan deze bezwaar maken. De werkgever moet dan zelf kunnen aantonen dat hij wel netjes het cao-loon heeft betaald.

• Ook de taken van de belastingdienst worden uitgebreid: de belastingdienst gaat het niet uitbetalen van het wettelijk minimum loon doorgeven aan de arbeidsinspectie, zodat deze kan optreden.

• Voor malafide uitzendbureaus en afnemers van uitzendkrachten die de wet overtreden gaan de boetes voor forse overtredingen naar 80.000 euro. Er komt een verplichte certificering voor uitzendbureaus, met strenge normen en strenge handhaving. Een afnemer die tweemaal beboet is wegens uitbuiting, wordt uitgesloten van openbare aanbestedingen.

• Ook van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa mag worden verwacht dat zij op een basisniveau de Nederlandse taal machtig zijn.

• Uitzendbureaus worden verplicht hun werknemers Nederlands te leren als ze langer dan drie maanden in Nederland werken.

• Woningcorporaties worden ingezet voor tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten die maar tijdelijk hier komen werken.

• Het ontduiken van het minimumloon via schijn ZZP-constructies moet worden tegengegaan.

• Betere samenwerking tussen instanties en sociale partners.

• Opnemen van sociale clausules bij aanbesteding.

• Introduceren van wettelijke registratieplicht voor buitenlandse ondernemingen en zelfstandigen.